Andorra (1-24. Árucsoport)

  1. AZ EU–ANDORRA VEGYES BIZOTTSÁG 1/2015 HATÁROZATA (2015. december 11.) az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás formájában létrejött megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módjairól szóló függelék felváltásáról [2015/2468]

  Andorra (Vámunió)

  1. Függelék: a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről (angol )

  2. I. melléklet: Bevezető megjegyzések a II. számú Mellékletben foglalt listához (angol)

  3. II. melléklet: Az előállított termék származó helyzetének elnyerése érdekében a nem származó anyagokon végzendő megmunkálások vagy feldolgozások listája (angol)

  4. III. melléklet: Az EUR.1 szállítási bizonyítvány és az EUR.1 szállítási bizonyítvány iránti kérelem formanyomtatványa (angol)

  5. IV. melléklet: Számlanyilatkozat szövege (angol)

  6. Együttes nyilatkozat a San Marinoi Köztársaságot illetően (angol)

  7. Az EK - Andorra Vegyes Bizottság 1/2003 számú határozata (angol)

  8. Megállapodás levélváltás formájában az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség között (MAGYAR)

  9. A Tanács 2302/2001/EK Rendelete az Európai Gazdasági Közösség között levélváltás formájában létrejött megállapodás 12. Cikke (2) bekezdésének részletes alkalmazási szabályairól (MAGYAR)