1. 6. számú jegyzőkönyv: a "származó termék" fogalmának meghatározásáról és az adminisztratív együttműködés módszereiről (Többször módosított - MAGYAR)

  2. Magyarázó megjegyzések a származási szabályokról szóló pán-euró-mediterrán jegyzőkönyvekre vonatkozóan (magyar)

  3. AZ EU–ALGÉRIA TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2010 HATÁROZATA (2010. augusztus 3.) az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euro-mediterrán megállapodáshoz csatolt, a származó termékek fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 6. jegyzőkönyv 15. cikke (7) bekezdésének módosításáról (2010/566/EU) (MAGYAR)

  4. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)