• A TANÁCS (EU) 2020/753 HATÁROZATA  (2020. március 30.) az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről

  • SZABADKERESKEDELMI MEGÁLLAPODÁS AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS A VIETNÁMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTT

  • I. JEGYZŐKÖNYV A „SZÁRMAZÓ TERMÉK” FOGALMÁNAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL ÉS AZ IGAZGATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓDSZEREIRŐL

  • Közlemény exportőrök részére a REX-rendszernek az Európai Unióban a Vietnámmal kötött szabadkereskedelmi megállapodás kapcsán történő alkalmazásáról (2020/C 196/06)

  • Értesítés az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás hatálybalépésének időpontjáról

  • A BIZOTTSÁG (EU) 2021/114 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE 2020. szeptember 25. a 978/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletének Örményország és Vietnám tekintetében történő módosításáról