1. A TANÁCS HATÁROZATA (2014. március 17.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a Preambulum, az 1. cikk, valamint az I., II. és VII. címek rendelkezései tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról(2014/295/EU) A származási szabályokat tartalmazó 1. számú Jegyzőkönyv (A „származó termék” fogalmának meghatározása és az igazgatási együttműködés módszerei) a dokumentum 1996. oldalán található.

  2. A TANÁCS 2014/691/EU számú HATÁROZATA (2014. szeptember 29.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a megállapodás III. címe (a harmadik országoknak a másik fél területén jogszerűen, munkavállalóként foglalkoztatott állampolgáraival kapcsolatos bánásmódra vonatkozó rendelkezések kivételével), valamint IV., V., VI. és VII. címe és a vonatkozó mellékletek és jegyzőkönyvek tekintetében az Európai Unió nevében történő aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról szóló 2014/668/EU határozat módosításáról.

  3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1150/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről szóló 374/2014/EU rendelet módosításáról

  4. Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna között létrejött társulási megállapodás hatálybalépéséről

  5. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2017/1566 RENDELETE (2017. szeptember 13.) a társulási megállapodás keretében elérhető kereskedelmi kedvezményeket kiegészítő, Ukrajnára vonatkozó ideiglenes autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetéséről

  6. AZ EU–UKRAJNA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 1/2018 sz. HATÁROZATA (2018. november 21.) az EU–Ukrajna társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyv felváltásáról [2019/101]

  7. REGIONÁLIS EGYEZMÉNY a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról 

  8. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)

  9.  A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (C/2023/1531)
  10. AZ EU–UKRAJNA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 2023/1. sz. HATÁROZATA (2023. november 16.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról
  11.