1. GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok között
  2. Értesítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás ideiglenes alkalmazásáról

    Botswana, Namíbia és Szváziföld esetében a MAR megállapodás hatályban maradt, de az (EU) 2016/1076 tanácsi rendelet 5. cikkének értelmében a származó termékek esetében a SADC-GPM megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról szóló 1. jegyzőkönyve 2016. október 10-én felváltja az említett rendelet II. mellékletében foglalt rendelkezéseket.

  3. A Bizottság közleménye az Európai Unió és a SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkének (17) bekezdése értelmében Értesítés a Dél-afrikai Köztársaságból származó, vámmentesen és kvótamentesen közvetlenül az EU-ba nem importálható azon áruk felülvizsgált jegyzékéről, amelyekre nem alkalmazandó az Európai Unió és a SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás 1. jegyzőkönyve 4. cikkének (2) bekezdésében előírt kumuláció (2020/C 156/03

  4. Helyesbítés az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, és másrészről az SADC-GPM-államok között létrejött, 2016. június 10-én, Kasanéban aláírt gazdasági partnerségi megállapodáshoz (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 250., 2016. szeptember 16.)

  5. A Bizottság közleménye az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről az SADC-GPM- államok közötti gazdasági partnerségi megállapodás(1) jegyzőkönyve 4. cikkének (17) bekezdése alapján
    Az EU-SADC gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkének (3) bekezdése értelmében az Európai Unió és egyes afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, valamint az Európai Unió tengerentúli országai és területei közötti kumulációból kizárt anyagok jegyzéke (2022/C 211/07)
  6. A Bizottság közleménye az Európai Unió és az SADC-GPM-államok közötti gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyv 4. cikkének (14) bekezdése értelmében Az EU–SADC gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 4. cikkének (2) és (6) bekezdése alapján a Dél-afrikai Vámunió államaiban alkalmazható kumuláció(2023/C 316/03)