Moldovai Köztársaság (kétoldalú)

  1. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság között (magyar)

  2. Értesítés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás ideiglenes alkalmazásáról(magyar)

  3. Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodás hatálybalépéséről 

  4. AZ EU–MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 1/2016. sz. HATÁROZATA(2016. október 6.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló II. jegyzőkönyv felváltásáról 

  5. REGIONÁLIS EGYEZMÉNY a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról

  6. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)

  7. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek(1)közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (2023/1531)

  8. AZ EU–MOLDOVAI KÖZTÁRSASÁG VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 1/2021 sz. HATÁROZATA (2021. november 16.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről a Moldovai Köztársaság közötti társulási megállapodásnak a „származó termékek” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló II. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról