1. A TANÁCS (EU) 2016/342 HATÁROZATA (2016. február 12.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről
  2. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó  között
  3. Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó közötti stabilizációs és társulási megállapodás hatálybalépéséről
  4. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)
  5. AZ EU–KOSZOVÓ*STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI TANÁCS 1/2022 sz. HATÁROZATA (2022. április 29.) az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, másrészről Koszovó*közötti stabilizációs és társulási megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról szóló III. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról
  6.  A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (C/2023/1531)