Grúzia (kétoldalú)

 

  1. TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia között (magyar) A származási szabályokat az I. számú Jegyzőkönyv tartalmazza.

  2. Értesítés az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás ideiglenes alkalmazásáról (magyar)

  3. Tájékoztatás az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodás hatálybalépéséről 

  4. AZ EU–GRÚZIA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 1/2018 sz. HATÁROZATA (2018. március 20.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodáshoz csatolt, a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyv felváltásáról [2018/836]

  5. REGIONÁLIS EGYEZMÉNY a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról.

  6. A Bizottság közleménye a pán-euromediterrán preferenciális származási szabályokról szóló regionális egyezmény vagy az ezen egyezmény szerződő felei közötti diagonális kumulációval kapcsolatos származási szabályokra vonatkozó jegyzőkönyvek alkalmazásáról (2021/C 418/12)

  7. A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE a pán-euromediterrán térségben a származási szabályokat alkalmazó szerződő felek(1)közötti diagonális kumulációt lehetővé tévő átmeneti származási szabályok alkalmazásáról (2023/1531)

  8. AZ EU–GRÚZIA VÁMÜGYEKKEL FOGLALKOZÓ ALBIZOTTSÁG 1/2021. sz. HATÁROZATA (2021. szeptember 1.) az egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti társulási megállapodásnak a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és a közigazgatási együttműködés módszereiről szóló I. jegyzőkönyve felváltásával történő módosításáról [2021/1858]