1. A TANÁCS HATÁROZATA (2008. november 21.) az egyrészről Elefántcsontpart, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás aláírásáról és ideiglenes alkalmazásáról(2009/156/EK)

2. ÁTMENETI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS egyrészről Elefántcsontpart, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között

3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1076 RENDELETE (2016. június 8.) a gazdasági partnerségi megállapodásokat létrehozó vagy azok létrehozásához vezető megállapodásokban meghatározott, az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok (AKCS-államok) csoportjának egyes tagjaiból származó termékekre vonatkozó szabályozások alkalmazásáról (átdolgozás)

4. AZ EGYRÉSZRŐL ELEFÁNTCSONTPART, ÉS MÁSRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI KÖZÖTTI ÁTMENETI GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSSAL LÉTREHOZOTT GAZDASÁGI PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁSSAL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG 2/2019 HATÁROZATA (2019. december 2.) a „származó termék” fogalmának meghatározásáról és az igazgatási együttműködés módszereiről szóló 1. jegyzőkönyv elfogadásáról (2020/195)

5. A Bizottság közleménye az egyrészről Elefántcsontpart, másrészről az Európai Közösség és tagállamai közötti átmeneti gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 7. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján Kumuláció az Európai Unió, valamint az egyéb nyugat-afrikai országok, egyéb AKCS-államok és az Európai Unió tengerentúli országai és területei között, az Elefántcsontpart-EU átmeneti gazdasági partnerségi megállapodáshoz csatolt 1. jegyzőkönyv 7. cikkének (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint (2021/C 520/07)

Értesítés az EU és Elefántcsontpart között létrejött átmeneti gazdasági partnerségi megállapodás keretében 2022. december 2-tól az Európai Unióba behozandó, Elefántcsontpartról származó termékek kapcsán érvényes származási igazolásokról

(2022/C 452/06)