A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott

7022/2018. felhívás

a kiviteli iránymutatás módosításáról és az exportőr fogalmáról szóló, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Vám Főosztálya főosztályvezetője által kiadott 7012/2016. felhívás visszavonásáról

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/2446 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2018/1063 felhatalmazáson alapuló rendelete alapján módosításra került az Európai Bizottság Adó- és Vámuniós Főigazgatóságának a kivitelről és a kiléptetésről szóló angol nyelvű iránymutatásának „A” melléklete. Fentiekre tekintettel a 2016. május 31-én kiadott 7012/2016. felhívás visszavonásra került.

A fentieken túl a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatja ügyfeleit, hogy a különböző témákra vonatkozó iránymutatások angol nyelven az alábbi linken elérhetőek:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/union-customs-code/ucc-guidance-documents_en

A felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.

 

Budapest, 2018. november 20.

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető s.k.