A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott

7014/2020. felhívás

a kiviteli vám-árunyilatkozat feldolgozási folyamatának 2020. szeptember 1-jei változásáról

 

A kiviteli vám-árunyilatkozatok feldolgozási folyamata 2020. szeptember 1-jétől megváltozik. A változás érinti a benyújtott vám-árunyilatkozatok feldolgozási idejét és időszakát.

Új szabályok 2020. szeptember 1-jétől

Azok az ügyfelek, exportőrök vagy közvetett képviselők, akik rendelkeznek AEOC/AEOF engedéllyel, vagy nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésre jogosító engedéllyel (nem feltétlenül kiviteli eljárásra), a jövőben megbízható ügyfeleknek minősülnek a kivitel szempontjából. Azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek az említett engedélyek valamelyikével, normál ügyfeleknek minősülnek.

A megbízható ügyfelek kiviteli vám-árunyilatkozatait a NAV váminformatikai rendszere hivatali munkaidőben gyorsított eljárásban, és azon túl is 0–24 órában dolgozza fel, szemben a normál ügyfelek vám-árunyilatkozataival, akik ezen előnyöket nem élvezik.

A normál ügyfelek vám-árunyilatkozatait a NAV továbbra is csak hivatali munkaidőben dolgozza fel.

Ezek a változások készítik elő a zökkenőmentes átállást a 2023. december 1-jét követő időszakra, amikor az érintett ügyfelek már nem lesznek jogosultak az egyszerűsített eljárásra, azonban AEOC/AEOF engedélyük birtokában élvezhetik a 0–24 órás feldolgozás előnyeit.


Háttér

A kiviteli vám-árunyilatkozatok 0–24 órás feldolgozása jelenleg csak egyszerűsített eljárásban – nyilatkozattevő nyilvántartásába való bejegyzésével – lehetséges.

Az egyszerűsített kiviteli eljárás azonban 2023. december 1-jétől csak korlátozottan lesz alkalmazható[1], és az engedély csak akkor lesz kiadható, ha

  • nem kell indulás előtti árunyilatkozatot benyújtani, és
  • a kiviteli vámhivatal vagy azonos a kilépési vámhivatallal, vagy pedig a kilépési vámhivatallal együtt gondoskodott arról, hogy az áruk a kilépéskor vámfelügyelet alatt álljanak.

Ezek a feltételek egyszerre Magyarországon ritkán teljesülnek. Leginkább akkor fordul elő ilyen eset, amikor egy nemzetközi repülőtéri ügyfél csak légi forgalomban szállít árut közvetlenül Svájcba. A Svájcba történő kivitelnél ugyanis – nemzetközi megállapodás alapján – nem kell indulás előtti árunyilatkozatot benyújtani.

Budapest, 2020. augusztus 26.

 

Torda Csaba
pénzügyőr dandártábornok
főosztályvezető


[1] A 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló 2015/2446 EU bizottsági rendelet (FJA) 150. cikkének (4) bekezdése alapján.