Az Európai Bizottság tanulmánya a harmadik országokból származó e-kereskedelmi ügyletekre vonatkozó uniós szabályok integrált és innovatív felülvizsgálatáról vám- és adóügyi szempontból

 

A gazdaság digitalizációja és az e-kereskedelem növekvő szerepe nagy lehetőségeket kínál a fogyasztók és a kereskedők számára. Ugyanakkor jelentős kihívások elé állítja az összes érdekelt felet. Az e-kereskedelem mértéke dinamikus növekedést mutat, és a határokon átnyúló e-kereskedelem aránya folyamatosan növekszik. A Covid-19 világjárvány tovább növelte az e-kereskedelemhez kapcsolódó behozatalt, amely trend várhatóan az elkövetkező években is fennáll majd.

Nagy csomagforgalma miatt az e-kereskedelem különös kihívást jelent a vám- és adóhatóságok számára, amelyeknek kezelniük kell az ilyen importtal járó pénzügyi és nem pénzügyi kockázatokat.

E tekintetben alapvető fontosságú a jogi keret megerősítése az e-kereskedelemben érdekelt főbb szereplők, például az online piacterek és platformok szerepének és felelősségének növelésével, valamint együttműködéssel a vám- és áfabeszedési eljárások terén. Alapvetően fontos megerősíteni a vám- és adóhatóságok közötti együttműködést, valamint az egyéb hatóságokkal való együttműködést a nem adójellegű követelmények ellenőrzése terén.

Ugyanakkor az e-kereskedelem megkönnyítése az EU digitális egységes piaci stratégiájának sarokköve. Az EU lakosságának több mint 70%-a vásárol árukat az interneten, és egyre többen vásárolnak közvetlenül harmadik országokból. Ezeknek a vásárlóknak egyszerű szabályokra és eljárásokra van szükségük ahhoz, hogy eleget tegyenek a behozatali vámok és adók megfizetésére vonatkozó kötelezettségeiknek. Az online vásárláskor a fogyasztók szívesebben fizetnek mindenre kiterjedő árat már a vásárláskor, hogy elkerülhessék a további fizetési kötelezettséget a termék leszállításakor. Ugyanakkor foglalkozni kell a nem költségvetési kockázatokkal, többek között a biztonsági és védelmi célokkal.

Az Európai Bizottság ezért azon dolgozik, hogy felülvizsgálja az e-kereskedelem vám- és adóbeszedési rendszereit (pénzügyi szempontokat), valamint, hogy azonosítsa az e-kereskedelmi importra vonatkozó innovatív vámellenőrzési megközelítéseket (nem pénzügyi szempontokat).

Ezzel kapcsolatban az alábbi link alatt elérhető, az Európai Bizottság által összeállított kérdések az Ön, e-kereskedelmi szállítmányok EU-ba történő behozatalával kapcsolatos nézeteire és tapasztalataira, valamint számos olyan szakpolitikai lehetőségre összpontosítanak, amelyek a jövőben javíthatják a helyzetet.

 

EUSurvey - Survey (europa.eu)