Az Európai Unióban (EU) létrehoztak egy mechanizmust[1] az importáruk karbonintenzitásának ellensúlyozására, a termékekbe beágyazott üvegházhatású gázok kibocsátásának kezelésére. Emiatt azoknak az importőröknek, akik ilyen áruk behozatali vámeljárását kezdeményezik az EU területén további kötelezettségekkel kell számolniuk. 

2023. október 1-től az importőrnek vagy a közvetett vámjogi képviselőnek jelentenie kell[2] egyes termékek – cement, villamos energia, trágyázószerek, vas és acéltermékek, hidrogén[3] – szabad forgalomba bocsátását vagy az ezen árukból aktív feldolgozási eljárással létrejött, feldolgozott termékek behozatalát.  A jelentést az Európai Bizottság számára negyedévente kell elkészíteni.  

Minden, valamely tagállamban letelepedett importőrnek, aki ilyen árukat akar az EU területére behozni, engedélyezett CBAM-nyilatkozattevői státuszt kell kérnie, mivel az átmeneti időszak után, 2026. január 1-től már kizárólag így lehet a szabad forgalomba bocsátás vámeljárás jogosultja.

Nem kell azonban alkalmazni a CBAM-rendeletet az alábbi árukra:

  • ha a következő harmadik országokból, illetve területekről származnak: EFTA-országok – Izland, Liechtenstein, Norvég Királyság, Svájc –, Büsingen, Ceuta, Helgoland, Livigno, Melilla,
  • a 150 eurót meg nem haladó értékű küldeményekre és az ugyanilyen értékű, utasok személyi poggyászának részét képező árukra,
  • a katonai tevékenységhez szükséges árucikkekre.

A rendelettel szabályozott árukörre a nem preferenciális származásra vonatkozó szabályok irányadók.

A felsorolt árukat importáló gazdálkodók a részletes szabályokat a CBAM-rendeletben találják, amely magyar nyelven is letölthető az EU hivatalos oldaláról.

A CBAM rendelet magyarországi végrehajtására és az abból fakadó kötelezettségek megfelelő teljesítéséhez szükséges információk megosztására – a 602/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §-a alapján – az Energiaügyi Minisztérium Nemzeti Klímavédelmi Hatósága (a továbbiakban: NKVH) rendelkezik hatáskörrel, e-mail: cbamhatosag@em.gov.hu.
Az (EU) 2023/1773 rendelet 8. cikk (1) bekezdése szerinti CBAM átmeneti nyilvántartásba való regisztrációval kapcsolatos bővebb tájékoztatás az NKVH honlapján olvasható:
https://nkvh.kormany.hu/megnyilt-a-lehetoseg-az-ugyfelek-reszere-a-cbam-atmeneti-nyilvantartasba-torteno-regisztracio-kerelmezesere

 

Budapest, 2023. augusztus 17.

 Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 [1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2023/956 rendelete alapján, az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról (CBAM-rendelet).

[2] A CBAM-rendelet 34-35. cikkei alapján.

[3] A CBAM-rendelet 1. számú melléklete alapján.