Az engedélyezett gazdálkodó[1] az AEO-eljárásokban elektronikus úton kommunikál a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV). A NAV elektronikus üzeneteiről automatikus értesítést kap, aminek azért van jelentősége, mert a NAV-üzenetnek joghatása van.

Az Uniós Vámkódex alapján egy határozat attól a naptól hatályos, amikor a kérelmező azt megkapta, vagy úgy tekintendő, hogy megkapta[2]. Ez azt jelenti, hogy a joghatásnak nem feltétele az, hogy az ügyfél a döntést elolvassa vagy olvasását visszaigazolja. 

Az engedélyezett gazdálkodó az AEO-engedély iránti kérelmét és az engedéllyel kapcsolatos bejelentéseit az erre a célra létrehozott uniós informatikai rendszerben nyújtja be.  A NAV mint vámhatóság a döntéseit e rendszeren keresztül közli vele, a közlés napja pedig a vámhatósági döntés elküldésének az időpontja[3]. Az AEO-eljárásokban ez az uniós informatikai rendszer az EU Ügyfél Portálon elérhető eAEO-STP[4].

A NAV által használt EOS-alkalmazásból küldött értesítések az ügyfélnél az eAEO-STP-ben azonnal megjelennek, tehát közöltnek tekintendők. Mindez az ügyfélnek hátrányos döntésekre is vonatkozik.[5] 

A hivatalos iratok küldésének, közlésének mozzanata tehát kiemelt jelentőségű az AEO-kérelem benyújtása és a befogadása utáni audit alatt, csakúgy, mint az engedély kiadása után – hiszen az ügyfél és a vámhatóság közötti kommunikáció elektronikus.

A vámhatóság az AEO-státuszt a szabálykövető és megbízható gazdálkodóknak adja meg.[6] A státusszal járó kötelezettségek részeként az AEO-nak tisztában kell lennie az eAEO-STP működésével is, a jogszabályok ismerete mellett. Ehhez nyújt segítséget a DG-TAXUD felhasználói útmutatója, amely az EU Ügyfél Portálra belépve érhető el.

Ha az AEO e-mail címmel regisztrál az EU Ügyfél Portálon, akkor minden, az AEO-nak küldött üzenetről értesíti az alkalmazás. Így nem kell naponta belépnie az eAEO-STP-be, hogy ezt ellenőrizze.

Az eAEO-STP működéséről a Gy.I.K.-ben, itt olvashat részletesen.

 

[1] AEO (Authorised Economic Operator): Engedélyezett gazdálkodó

[2] Uniós Vámkódex 22. cikk (4) bekezdése alapján

[3] Vámtörvény 69. cikk (5) bekezdés alapján

[4] eAEO-STP (eAEO Specific Trader Portal): Az EU Ügyfél Portál (General Trader Portal – GTP) alatt működő, ügyfelek számára létrehozott alkalmazás, kommunikációs portál.

[5] Uniós Vámkódex 29. cikke alapján

[6] Az Uniós Vámkódex preambulumának 24. bekezdése alapján.