A 2021. március 8-tól hatályba léptetett szigorúbb védelmi intézkedések[1] alapján a személyes megjelenést igénylő szolgáltatást nyújtó vállalkozások 2021. március 22-ig zárva tartanak, ezért márciusban kiegészült a kedvezményezett tevékenységet folyató vállalkozások köre, melyek igénybe vehetik az adózási könnyítéseket.

 

A kedvezményeket az alábbi tevékenységet tényleges főtevékenységként végző vállalkozások is vehetik igénybe március hónapra:[2]

1. Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719),

2. Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743),

3. Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751),

4. Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754),

5. Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759),

6. Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761),

7. Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203),

8. Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763),

9. Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764),

10. Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765),

11. Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771),

12. Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772),

13. Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777),

14. Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778),

15. Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779),

16. Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722),

17. Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729),

18. Egyéb foglalás (TEÁOR 7990),

19. Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200), kivéve a totózó és lottózó,

20. Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521),

21. Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523),

22. Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524),

23. Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525),

24. Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529),

25. Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602),

26. M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609),

27. Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601),

28. Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629),

29. Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553),

30. M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559) vagy

31. Oktatást kiegészítő tevékenység (TEÁOR 8560)[3]

 

Az egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778) tevékenységet végző vállalkozás nem veheti igénybe az adókedvezményeket, ha az optikai és a mezőgazdasági tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

Az egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729) tevékenységet végző vállalkozás nem érvényesítheti a kedvezményeket, ha az építési és szerelési munkához kapcsolódó cikkek kölcsönzését tényleges főtevékenységként végzi.

Az egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529) tevékenységet végző vállalkozást nem illetik meg a kedvezmények, ha a kerékpárok javítása tevékenységet tényleges főtevékenységként folytatja.

 

A szociális hozzájárulási adó alóli mentesség[4]

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie 2021. március hónapra a veszélyeztetett ágazatba tartozó tényleges főtevékenységet folytató

  • kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók után,
  • az egyéni vállalkozónak e jogállására tekintettel, és
  • a társas vállalkozásnak a Tbj.[5] szerinti társas vállalkozó e jogállására tekintettel.

 

A szakképzési hozzájárulás alóli mentesség

2021. márciusra a felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet tényleges főtevékenységként folytató kifizetőknek nem kell szakképzési hozzájárulást fizetniük.

 

A rehabilitációs hozzájárulás kedvezménye

A felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó, rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett kifizetők[6] mentesülnek 2021-ben a márciusra arányosan jutó rehabilitációs hozzájárulás alól.

 

Könnyítések a kisvállalati adóban (kiva)

A felsorolt, veszélyeztetett ágazatokba tartozó tevékenységet főtevékenységként végző kisvállalati adóalanyoknak[7] a 2021. márciusi kivakötelezettségük megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe venniük, tehát az nem lesz része a kiva alapjának.[8]

 

A kedvezmények érvényesítésének szabályai

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy

  • a kifizető a 2021. március 6-án már fennálló munkaszerződés alapján a március havi munkabérfizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket felmondással nem szünteti meg[9] 2021 márciusában,
  • a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzet miatt elbocsátotta volna,
  • a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti a NAV-hoz.

A szociális hozzájárulási adónál és a szakképzési hozzájárulásnál a kedvezményt a március havi 2108-es, illetve a 2158-as bevallásban lehet igényelni. Az adózóknak a bevallásban nyilatkozni kell a tényleges főtevékenységről és arról, hogy megfelelnek az előzőek szerinti érvényesítési feltételeknek.

A rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos kedvezményt a 2101-es bevallásban, a kivában igénybe vehető könnyítést a 21KIVA bevallásban lehet érvényesíteni, a szükséges nyilatkozatok megtételével.

A kedvezmények támogatásnak minősülnek, ezért az azokkal kapcsolatos iratokat tíz évig meg kell őrizni[10].

 

Az adókönnyítést márciusra azok a kifizetők is igénybe vehetik, akik az egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján arra már korábban is jogosultak voltak. E vállalkozások az általuk érvényesíthető kedvezményekről a NAV honlapján 2020. november 26-án megjelent tájékoztatóból kaphatnak további információt.

 


[1] A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet.

[2] A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 105/2021. (III. 5.) Korm. rendelet (105/2021. Korm. rendelet) 4. §-a.

[3] Az egyes tevékenységi körökbe tartozó tevékenységek részletes leírása megtalálható a Központi Statisztikai Hivatal honlapján: TEÁOR’08 Tartalom (ksh.hu).

[4] 105/2021. Korm. rendelet 1. §-a.

[5] A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) 4. § 21. pontja.

[6] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény.

[7] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) III. fejezete.

[8] 151/2021. Korm. rendelet 2. §-a.

[9] A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése alapján a munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással és azonnali hatályú felmondással.

[10] a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 6. § (3)-(5) bekezdései.