A veszélyhelyzeti szabályok[1] alapján a 2020. novembertől 2021. májusig tartó időszak hónapjaira adókedvezmény jár bizonyos ágazatokban a szociális hozzájárulási adó, a kisvállalati adó, valamint a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulás adónemekben azoknak, akik a Korm. rendelet szerinti felsorolásban szereplő tevékenységet tényleges főtevékenységként végzik.[2]

Tényleges főtevékenység az a tevékenység, amelyből az adózónak a Korm. rendelet hatálybalépését, azaz 2020. november 11-ét megelőző 6 hónapban a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30 százaléka származott[3].

A tényleges főtevékenység szerinti bevétel meghatározásakor nem kell figyelembe venni a nem vállalkozási jellegű bevételeket (mint például a támogatásokat), mivel azok nem kapcsolhatók közvetlenül a TEÁOR szerinti tevékenységhez. A költségek fedezetére kapott támogatásokat szintén figyelmen kívül lehet hagyni a bevétel meghatározásakor.

A tényleges főtevékenység szerinti bevétel tehát megállapítható a nettó árbevétel alapulvételével.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 


[1] A veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet).

[2] A kedvezményezett tevékenységeket a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése tartalmazza.

[3] Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés.