Az adózás rendjéről szóló törvény szerint a székhelyszolgáltatás igénybevételét be kell jelenteni.[1]

A székhelyszolgáltatásra vonatkozó bejelentési kötelezettség azokra az esetekre vonatkozik, ha:

  • a székhelyszolgáltatási jogviszony 2017. január 1-jét követően jött létre (függetlenül attól, hogy újonnan alakult vagy már működő ügyfél vesz igénybe székhelyszolgáltatást), vagy
  • a korábban létrejött székhelyszolgáltatási jogviszony 2017 január 1-jét követően módosult.

Az egyéni vállalkozóknak a székhelyszolgáltatás igénybevételének bejelentését NAV-hoz való bejelentkezéssel egyidejűleg kell írásban megtenniük.

A cégbíróságon keresztül bejelentkező adózóknak pedig a bejelentkezés napjától számított tizenöt napon belül a NAV-nál közvetlenül is be kell jelenteniük írásban a székhelyszolgáltatás igénybevételét.

A bejelentés, változásbejelentés a ’T101E, ’T201T adatlapokon tehető meg.


[1] Az adózás rendjéről szóló új 2017. évi CL. számú törvény 1. sz. melléklet 1.7. pontja alapján az állami adó- és vámhatósághoz be kell jelenteni az adózó – székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén – a székhelyszolgáltató elnevezését, székhelyét, adószámát, e jogviszony keletkezésének – és határozott idejű jogviszony esetén – megszűnésének időpontját.