A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat. Közérdekű bejelentése benyújtásához kérjük, hogy használja a lap alján megnyitható űrlapot.

Az űrlap kitöltése előtt, kérjük, olvassa el a következő útmutatót!

 1. A bejelentő adatai

Itt a saját adatait kell megadnia.

A közérdekű bejelentés megtételéhez az űrlap valamennyi kötelező, csillaggal (*) jelölt rovatát ki kell töltenie.

Az űrlapon megadott személyes adatait, ha a NAV-nak a bejelentett ügy valamely részében nincs hatásköre, akkor az illetékes hatóságnak továbbítja.

 1. A bejelentett adatai

Itt annak a személynek, vállalkozásnak az adatait kell megadnia, akire a bejelentése vonatkozik.

Magánszemélynél kérjük, hogy feltétlenül adja meg

 • a bejelentett nevét,
 • a jogsértés helyét, illetve ha ismert,
 • a bejelentett lakóhelyét,
 • adóazonosító jelét,
 • születési helyét és idejét,
 • anyja nevét,
 • esetleg telefonszámát vagy
 • internetes elérhetőségeit, például honlapját, e-mail-címét.

Egyéni vállalkozónál az azonosítást segítheti még ezeken túl

 • a bejelentett egyéni vállalkozó adószámának,
 • székhely-, illetve telephelycímének megadása is.

A bejelentett céget

 • pontos elnevezése,
 • adószáma, illetve
 • székhelye,
 • telephelye alapján tudjuk egyértelműen azonosítani.

Javasoljuk ugyanakkor, hogy a további ismert elérhetőségi adatot is adja meg, például: telefonszám, internetes elérhetőség.

 1. A közérdekű bejelentés tartalma

Kérjük, hogy közérdekű bejelentésében minél pontosabb, részletesebb információkat közöljön. Ehhez minimum 150, maximum 3000 karakter áll rendelkezésére.

Ha a bejelentését bizonyítékokkal is alá tudja támasztani, akkor kérjük, hogy azokat is csatolja beadványához! Mellékletként összesen 10 „pdf”, „doc”, „docx”, „tif”, „rtf”, „jpg”, „jpeg”, vagy „png” kiterjesztésű fájl csatolható. A feltölthető maximális méret fájlonként 5 MB, de összesen maximum 15 MB lehet.

 1. A közérdekű bejelentések kezelése

A közérdekű bejelentés alapján lefolytatott vizsgálat

 • 30 napnál hosszabb ideig is tarthat, melynek
 • megállapításairól és a megtett intézkedésekről – az adótitokra, illetve a vámtitokra vonatkozó rendelkezések miatt – Ön nem kaphat tájékoztatást.

Ha Ön korábbival azonos tartalmú közérdekű bejelentését megismétli, és az nem tartalmaz új információt, az ismételt beadványt a NAV mellőzheti.

Ha nyilvánvaló, hogy a bejelentő közérdekű bejelentését rosszhiszeműen tette meg vagy valótlan, döntő jelentőségű információt közölt és

 • ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követhetett el, személyes adatait a NAV-nak az eljárás lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek át kell adnia,
 • alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait a NAV-nak az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adnia[1].

 

[1] A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (Pktv.) 3. § (4) bekezdése.