Tájékoztató késedelmi kamat számításához

Ezen a felületen lehetősége van a késedelmesen kiutalt összeg után járó késedelmi kamat kiszámítására.Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 65. § (1) bekezdése értelmében, ha az adóhatóság a kiutalást késedelmesen teljesíti, a késedelem minden napjára a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet.

Késedelmes kiutalás ellenére sem jár kamat, ha az igénylés (bevallás) az igényelt (bevallott) összeg harminc százalékát meghaladóan jogosulatlan, vagy a kiutalást az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztása akadályozza.

Az Art. 65. § (1a) bekezdése szerint, ha az adóhatóság döntése jogszabálysértő, melynek következtében az adózónak visszatérítési igénye keletkezik, az adóhatóság a visszatérítendő összeg után a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizet, kivéve, ha a téves adómegállapítás az adózó vagy az adatszolgáltatásra kötelezett érdekkörében felmerült okra vezethető vissza.

Az Art. 65. § (2) bekezdése értelmében az állami adó- és vámhatóság az ötezer forintot el nem érő késedelmi kamatot nem utalja ki, és azt nem írja jóvá az adószámlán.

A "Kezdő dátum" mezőbe a kiutalásra nyitva álló határidő utolsó napját követő napot kell feltüntetni. A kiutalásra nyitva álló határidő dátumának meghatározása során az Art. rendelkezései az irányadóak.

A "Vége dátum" mezőbe a tényleges kiutalás dátumát kell szerepeltetni.

Az "Összeg" mezőbe a késedelmi kamatszámítás alapját képező összeget kérjük írni, vagyis azt az összeget, amelyhez kapcsolódóan az állami adó- és vámhatóságnak késedelmi kamatfizetési kötelezettsége keletkezett.

Ezt követően a "Számítás" gombra kattintva a program megjeleníti, hogy milyen összegű késedelmi kamatra jogosult. Ezt az összeget a "Késedelmi kamat összege" mező tartalmazza.

Amennyiben a késedelmi kamatszámításban a jegybanki alapkamat változásokat is meg szeretné jeleníteni, akkor kérjük jelölje meg a "Listázás" elnevezésű kódkockát.