Ebben a tájékoztatóban arról olvashat, hogy hogyan tud meggyőződni európai közösségi (EK) tagállami partnere közösségi adószámának érvényességéről és azonosító adatainak pontosságáról.

A közösségi adószámok érvényességét

 1. az Európai Bizottság (EB) honlapján, valamint
 2. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Központi Kapcsolattartó Irodájánál is ellenőrizheti.
 1. A közösségi adószámok érvényességének lekérdezése az EB honlapján

A közösségi adószámok érvényességét a NAV részére is igazolhatóan ellenőrizheti az EB honlapján, a http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ linken. Ehhez, a lekérdezéskor meg kell adnia saját közösségi adószámát.

A lekérdezés eredménye egy egyedi hivatkozási szám, melyet így a NAV azonosítani tud – ha az ellenőrzött közösségi adószám érvényes volt. Fontos, hogy csak az egyedi hivatkozási számmal tudja igazolni a lekérdezés tényét és eredményét.

Sok tagállam a név- és címadatokat is elérhetővé teszi a lekérdezések eredményében. Jelenleg ezek a tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Portugália, Románia, Svédország, Szlovákia és Szlovénia.

Az EB egy szabad interfészt is biztosít az automatizált a lekérdezéshez, így a manuális lekérdezés mellett egy webszolgáltatáson keresztül is ellenőrizhetők a közösségi adószámok. A szolgáltatás eléréséhez szükséges WSDL-állományok letölthetők az EB honlapjáról a következő linken: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/services/checkVatService.wsdl. Az automatizált lekérdezésnél elegendő elektronikusan megőriznie nyilvántartásaiban az egyedi hivatkozási számot.

 1. A közösségi adószámok érvényességének ellenőrzése a NAV-nál

A tagállami adóalany közösségi adószámának érvényességétilletve azonosító adatainak pontosságát a NAV-nál azok ellenőrizhetik, akik maguk is részt vesznek az Európai Közösségen belüli termékértékesítésben és szolgáltatásnyújtásban, és rendelkeznek érvényes magyar közösségi adószámmal.

A közösségi adószámok érvényességének és az azonosító adatok pontosságának megerősítése a NAV-tól a következő módon kérhető:

 • Telefonon:

A NAV Infóvonalán

 • belföldről a 1819,
 • külföldről a +36 (1) 461-1819 hívószámon (az egyedi tájékoztatáshoz a 2-es menüpontot kell választani).

Ezen a módon az egyéb adatok pontossága nem ellenőrizhető, csak a közösségi adószám érvényességének megerősítése kérhető.

A NAV Infóvonala hétfőtől csütörtökig 8 óra 30 perctől 16 óráig, valamint péntekenként 8 óra 30 perctől 13 óra 30 percig hívható.

Egyedi tájékoztatáshoz és ügyintézéshez ügyfél-azonosító számmal vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítással (RKTA) kell rendelkeznie. Ha nincs ügyfél-azonosító száma, akkor azt a TEL jelű nyomtatványon (TEL – Nemzeti Adó- és Vámhivatal (gov.hu)) igényelhet, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), vagy kérheti személyesen, a kitöltött TEL jelű nyomtatvány benyújtásával. Ha nem a saját ügyében szeretne egyedi tájékoztatást kérni vagy ügyet intézni, akkor adjon be UJEGYKE-adatlapot is! Az egyedi tájékoztatás és ügyintézés az Infóvonal 2. menüpontján érhető el.

 • Levélben, a NAV Központi Kapcsolattartó Irodájától (KKI).

Cím: 1373 Budapest, Pf. 561.

A postán benyújtott kérelemben a közösségi adószám érvényességén túl a közölt név- és címadat pontosságát is egyeztetheti.

 • Elektronikusan, a KKI-tól, a kérelmező cégkapuján, illetve ügyfélkapuján keresztül.

Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek – egyéni vállalkozók, cégek, egyéb szervezetek – az adatok megerősítését kizárólag ebben a formában kérhetik.

 • Elektronikusan, a KAM-nyomtatványon.[1]

A nyomtatványt az adózó vagy meghatalmazottja is benyújthatja. A képviseleti jogosultságot előzetesen be kell jelenteni a NAV-hoz, mert az elektronikusan benyújtott nyomtatványt a NAV csak ekkor tudja befogadni. A képviselet bejelentéséről bővebb információ a NAV honlapján (https://nav.gov.hu),az „UJEGYKE: új adatlap az állandó meghatalmazásokhoz” című tájékoztatóban található.

A nyomtatvány ONYA-ban futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató a https://nav.gov.hu Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) útvonalon érhető el.

A nyomtatvány Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tartozó útmutató elérési útvonala: https://nav.gov.hu → Nyomtatványok → Nyomtatványkereső → Részletes keresés.”

A közösségi adószámok érvényességének megerősítéséhez itt érhető el a nyomtatvány: kérelem formanyomtatvány.

2.1. Milyen adat megerősítése kérhető a NAV-tól?

Kizárólag az ellenőrzést kérőnek már rendelkezésére álló

 • közösségi adószám érvényességének, illetve
 • az azonosító adatok – név és cím – pontosságának

megerősítésére van lehetőség, csak ezek birtokában fordulhat a NAV-hoz az adatok ellenőrzéséért.

A közösségi adószámok és azonosító adatok aktuális, valamint valamely korábbi időpontban érvényes állapota is lekérdezhető. Ezt a visszamenőleges, konkrét időpontot – a nyomtatványban a „kereskedés időpontját” – év, hónap, nap pontossággal kell megjelölnie. Egyszerre több adóalany adatainak megerősítése is kérhető.

rendelkezésére álló közösségi adószámot mindig – az azonosító adatok pontosságának egyeztetésekor is – meg kell adnia, ugyanis a NAV enélkül a név- és címadat pontosságát nem tudja megerősíteni. Mindig közölni kell a teljes közösségi adószámot, a tagállamot azonosító kódot és az azt követő számjegyeket, betűket is beleértve.

Írásbeli kérelem formai kötöttség nélkül is benyújtható, de az erre rendszeresített formanyomtatvány is használható. A formanyomtatványt a kitöltési útmutatónak megfelelően kell kitölteni.

A kérelemben a következő adatokat minden esetben fel kell tüntetni:

 • a kérelmező neve, címe,
 • a kérelmező képviselőjének neve,
 • a kérelmező közösségi adószáma / adószáma,
 • a megerősíteni kívánt, az EK valamely tagállamában nyilvántartásba vett adózó közösségi adószáma,
 • a megadott közösségi adószámhoz tartozó, ismert azonosító adatok (az adatokat a lehető legpontosabban kell megadni),
 • ha nem az aktuális, hanem valamely korábbi időpontra vonatkozóan kívánja az adatok érvényességét tisztázni, akkor a kereskedés dátuma (év, hónap, nap),
 • képviseletre jogosult személy aláírása, dátum.

A NAV nem adja meg a kérelmezőnek az érvényes közösségi adószámhoz tartozó név- és címadatot, tehát a NAV adatot nem szolgáltat és tőle adatkiegészítés sem kérhető, pusztán megerősíti a kérelmező rendelkezésére álló adatok helytállóságát.

 2.2. Igazolás a megerősítés eredményéről

 • A NAV az elektronikusan előterjesztettkérelemre az igazolást elektronikusan állítja ki, és azt a kérelmező elektronikus tárhelyére vagy cégkapujára továbbítja.
 • A NAV a postán előterjesztettkérelemre az igazolást a kérelmező NAV-hoz bejelentett lakóhely- vagy székhelycímére továbbítja.
 • A telefonon érdeklődő ügyfeleknek a NAV nem automatikusan, hanemcsak külön kérésre állítja ki és kézbesíti az igazolást a NAV-hoz bejelentett lakóhely- vagy székhelycímre, elektronikus tárhelyre.

A NAV az azonosító adatokat „pontos” vagy „pontatlan” válaszokkal erősíti meg. Az adatot akkor is pontatlannak minősíti, ha az hiányos, például a névnél nincs feltüntetve az adóalanyiság formája – Gmbh, AG, S.A., Ltd., N.V., KG stb. –, címnél pedig hiányzik a következő adatok valamelyike: irányítószám, a helység, a közterület neve, közterület jellege, vagy a házszám.

Ha az ügyfél által megadott közösségi adószám nem érvényes, az azonosító adatokról a NAV nem ad információt.

Az írásbeli igazolásokat a NAV a kérelem előterjesztésétől számított 8 munkanapon belül küldi meg a kérelmezőnek.

A NAV a külföldi közösségi adószámot a külföldi adóhatóság, lekérdezés napján közzétett adatbázisa alapján erősíti meg.

Az igazolás csupán azt tanúsítja, hogy az ügyfél kezdeményezte tagállami üzletfele ismert közösségi adószáma érvényességének és azonosító adatainak megerősítését. A kiállított igazolás tehát nem hatósági igazolás, így illetékmentes.

Bővebb információt a közösségi adószámról a NAV honlapján elérhető, Tájékoztató a közösségi adószámról című, 27. információs füzet tartalmaz.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

[1] Közösségi adószám megerősítésére szolgáló nyomtatvány.