A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott

3008/2018. útmutató

a szellemi tulajdonjogok védelmében bevezetendő vámhatósági intézkedésekről szóló 3013/2016. útmutató módosításáról

 

A szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről szóló 608/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott formanyomtatványok 2018. május 15-től hatályos módosítása, ezen formanyomtatványok elérési útjának változása, valamint technikai jellegű pontosítások miatt a szellemi tulajdonjogok védelmében bevezetendő vámhatósági intézkedésekről szóló 3013/2016. Útmutatót (a továbbiakban: Útmutató) az alábbiak szerint módosítom.

1. Az Útmutató 17-18. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„17. A vámhatósági intézkedés iránti kérelem, valamint a határidő meghosszabbítására irányuló kérelem formanyomtatványa elektronikusan is letölthető az Európai Bizottság Adóügyi és Vámuniós Főigazgatósága honlapjáról, az alábbi linkről:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/defend-your-rights_en .

18. A vámhatósági intézkedés iránti kérelem és a határidő hosszabbítás iránti kérelem kitöltési útmutatója szintén a 17. pontban szereplő linken érhető el.”

2. Az Útmutató 46. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„46. A vámhatóság és az eljárásokban érintett személyek vagy szervezetek egymás között – a költségtakarékosság, a kapcsolódó jogszabályok szerinti határidők betartása és a hatékonyság figyelembe vételével – az irányadó jogszabályok rendelkezései szerint kommunikálnak.”

3. Az Útmutató 30. pontjában a „2016. évi XIII. törvény 78. §-a szerint vámhatósági rendelkezés alá vonja (ez a korábbi vámfelügyelet alá vételnek felel meg).” szövegrész helyébe a „2017. évi CLII. törvény 171. §-a szerinti vámhatósági rendelkezés alá vonja.” szöveg lép.

4. Jelen útmutató a kiadmányozás napjától érvényes.

Budapest, 2018. július 4.