Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke által kiadott
3007/2023. útmutató 

az állami adó- és vámhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján történő bírságolási gyakorlatáról szóló 3006/2018. útmutató módosításáról

Az állami adó- és vámhatóságnak az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény alapján történő bírságolási gyakorlatáról szóló 3006/2018. útmutatót (a továbbiakban: Útmutató) a szervezeti változásokra tekintettel az alábbiak szerint módosítom.

1.     Az Útmutató 27. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe a „vármegyei” szöveg lép.

2.     Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő munkanaptól érvényes.

Budapest, 2023. augusztus 31.