A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

által kiadott

3005/2021. útmutató

a belépési gyűjtő árunyilatkozatok kezeléséről és a Behozatali Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 3012/2016. útmutató módosításáról

 

Az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2013. október 9-i 952/2013/EU rendelete 139. cikk (5) bekezdésében foglaltakra tekintettel a belépési gyűjtő árunyilatkozatok kezeléséről és a Behozatali Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 3012/2016. útmutatót (a továbbiakban: Útmutató) az alábbiak szerint módosítom.

1. Az Útmutató 50-52. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„50. Amennyiben a belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtására késedelmesen került sor, és a vámhivatal nem tartja elfogadhatónak a késedelem indokolását, akkor a Vtv. 84. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 84. § (2) bekezdés f) pontja alapján vámigazgatási bírság kiszabásának van helye.

51. Amennyiben valamely szállítmány tekintetében megállapítást nyer, hogy belépési gyűjtő árunyilatkozat benyújtására a belépést követő vámeljárás alá vonásáig vagy vámjogi műveletre vonatkozó indítvány benyújtásáig egyáltalán nem került sor, szintén lehetőség van vámigazgatási bírság kiszabására, a Vtv. 84. § (1) bekezdés a) pontja és 84. § (2) bekezdés f) pontja alapján.

52. A vámigazgatási bírság kiszabása során az eljáró vámhivatal elsődlegesen a fuvarozó felelősségét vizsgálja. Mindazonáltal, ha a tényállás tisztázása során megállapítja, hogy a belépési gyűjtő árunyilatkozatot a fuvarozó helyett az UVK 127. cikk (4) bekezdés a) vagy b) pontjában említett valamely személynek kellett volna benyújtania, az eljárás során e személy felelősségét is vizsgálja. Amennyiben a vámhivatal a tényállás tisztázása során több személy – tehát a fuvarozó és például az importőr – kötelezettségmulasztását is megállapítja, a Vtv. 85. § (7) bekezdése alapján a szankciót a jogsértés megvalósulásában érintett valamennyi személy terhére alkalmazza.”

2. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 3. naptól érvényes.

Budapest, 2021. július 21.