A Nemzeti Adó- és Vámhivatal

elnöke által kiadott

  3005/2023. útmutató

az egységes vámokmány kitöltéséről szóló 3008/2021. útmutató módosításáról 

 

A vámeljárásokra benyújtandó árunyilatkozatok adatkövetelményeinek változása miatt az egységes vámokmány kitöltéséről szóló 3008/2021. útmutatót (Útmutató) az alábbiak szerint módosítom. 

1.      Az Útmutató 1. melléklete helyébe jelen útmutató 1. melléklete lép.

2.      Az Útmutató 2. melléklete helyébe jelen útmutató 2. melléklete lép.

3.      Jelen útmutató a 2016/341 (EU) bizottsági rendelet (a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó, a szükséges elektronikus rendszerek működésbe lépéséig alkalmazandó átmeneti szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az (EU) 2015/2446 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról) importban használhatóságának megszűnésétől érvényes.

 

Budapest, 2023. augusztus 8.

 

                                                                                             Vágujhelyi Ferenc