A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
által kiadott

3003/2018. útmutató

az egyes útmutatók módosításáról


2018. január 1-jén hatályba lépett az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény, amely egyúttal hatályon kívül helyezte az uniós vámjog végrehajtásáról 2016. évi XIII. törvényt. A jogszabályváltozás miatt érintett útmutatókat az alábbiak szerint módosítom:

1.    A belépési gyűjtő árunyilatkozatok kezeléséről és a Behozatali Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 3012/2016. útmutató módosítása

1.    A belépési gyűjtő árunyilatkozatok kezeléséről és a Behozatali Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 3012/2016. útmutató
a)    1. pont d) alpontjában a „2016. évi XIII. törvény” szövegrész helyébe a „2017. évi CLII. törvény”,
b)    51. pontjában a „Vtv. 25. § (1) bekezdés a) pontja alapján.” szövegrész helyébe a „Vtv. 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján.”
szöveg lép.

2.    A kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól 3015/2016. útmutató módosítása

2.    A kiviteli vámeljárások végrehajtásának részletes szabályairól szóló 3015/2016. útmutató (a továbbiakban: 3015/2016. útmutató) 1. pont f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. A kiviteli vámeljárásra vonatkozó jogi rendelkezések az alábbiak:]
 „f) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.).”

3.    A 3015/2016. útmutató 37. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„37. A Jöt. 53. § (1) bekezdése alapján jövedéki termék az Európai Unió területén adófelfüggesztési eljárás keretében szállítható az adóraktár engedélyese által adóraktárból, a bejegyzett feladó által az importálás helyéről, illetve a kisüzemi bortermelőtől exportálás céljából arra a helyre, ahol a jövedéki termék elhagyja az Európai Unió területét.”

4.    A 3015/2016. útmutató 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„44. A jövedéki termék adófelfüggesztési eljárásban végzett szállítására üzemszünet esetén a Jöt 58-60. §-ában foglaltak az irányadóak a 45. és 46. pontokban írtakkal összhangban.”

5.    A 3015/2016. útmutató
a)    1. pont d) alpontjában a „2016. évi XIII. törvény” szövegrész helyébe a „2017. évi CLII. törvény”,
b)    45. pontjában a „kiviteli vámáru-nyilatkozaton” szövegrész helyébe a „kiviteli vám-árunyilatkozaton”
szöveg lép.

3.    A vámösszegek biztosításáról meghatározott célra történő felhasználás érdekében szabad forgalomba bocsátott nem uniós áruk esetéről szóló 3002/2017. útmutató módosítása

6.    A vámösszegek biztosításáról meghatározott célra történő felhasználás érdekében szabad forgalomba bocsátott nem uniós áruk esetéről szóló 3002/2017. útmutató
a)    9. pont a) alpontjában a „2016. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 57. §” szövegrész helyébe a „2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vámtörvény) 146. §”,
b)    9. pont c) alpontjában a „67. §-a” szövegrész helyébe a „161. §-a”, továbbá az „államháztartási számlán” szövegrész helyébe „a Magyar Államkincstár által vezetett központosított beszedési számlán”
szöveg lép.

4.    Az összkezességi engedély kiadásáról szóló 3009/2017. útmutató módosítása

7.    Az összkezességi engedély kiadásáról szóló 3009/2017. útmutató
a)    1. pont e) alpontjában a „2016. évi XIII. törvény” szövegrész helyébe a „2017. évi CLII. törvény”,
b)    7. pont b) alpontjában a „4. § (4) bekezdésében és a 23. § (1)-(2)” szövegrész helyébe a „23. § (4) bekezdésében és a 82. § (1)-(3)”,
c)    7. pont cc) alpontjában a „23. § (3)-(5)” szövegrész helyébe a „83. § (1)-(3)”,
d)    8. pontjában a „60. §-ban” szövegrész helyébe a „150. §-ban”.
szöveg lép.

5.    Záró rendelkezés

8.    Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 3. munkanaptól érvényes és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.


Budapest, 2018. március 26.

Tállai András
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
vezetője