A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke által kiadott 3003/2022. útmutató
a kettős felhasználású és a haditechnikai termékekre vonatkozó jogszabályváltozásról

 

Az egyes külkereskedelmi tárgyú kormányrendeletek jogharmonizációs célú módosításáról szóló 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet) szeptember 27-ei hatállyal módosítja a kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet), a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendeletet, valamint a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet). A jogszabályváltozás vámhatósági ellenőrzéseket is érintő rendelkezései a következők.

 

 1. A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet változásai (kettős felhasználású termékek)
 1. A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 2. §-ban szereplő értelmező rendelkezések közül módosul a behozatali vám-árunyilatkozat, a címzett és az importőr fogalma (360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 1. §)
 1. A 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 4. §-a módosítja a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 7. és 8. §-ában szereplő, a kettős felhasználású termékek kereskedelmére nemzeti szinten kiadható engedélyekre vonatkozó szabályokat, továbbá új 8/A. §-al egészíti ki azokat.
 1. A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosuló 7. §-a szerint az engedélyköteles kettős felhasználású termékek jegyzékén nem szereplő termékek (nem listás kettős felhasználású termékek) kivitele engedélyköteles akkor is, ha az exportőr joggal feltételezheti, hogy a terméket részben vagy egészben a kivitelekre irányadó 2021/821/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU rendelet) 4. cikk (1) bekezdésében írt katonai célra szánják vagy szánhatják.
 1. A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosuló 8. §-a szerint nem listás kettős felhasználású terméknek minősülő kibertér-megfigyelésre alkalmas termékek kivitele engedélyköteles akkor is, ha az exportőr joggal feltételezheti, hogy a terméket részben vagy egészben az EU rendelet 5. cikk (1) bekezdésében írt emberi és nemzetközi humanitárius jogok súlyos megsértésével összefüggő célra szánják vagy szánhatják.
 1. A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet új 8/A. §-a szerint a nem listás kettős felhasználású termékek kivitele engedélyköteles, ha a kivitel engedélyezés alá vonását közbiztonsági – a terrorcselekmények megelőzését is beleértve – vagy emberi jogi szempontok indokolják.
 1. A 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 10. §-a módosítja a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 18. §-ában szereplő, a kettős felhasználású termékek tranzitjának nemzeti szintű engedélyezésére vonatkozó szabályokat. A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosuló 18. §-a szerint a nem listás kettős felhasználású termékek tranzitja is megtiltható vagy engedélyhez köthető nemzeti szinten, ha a szállítás az EU rendelet 4. cikk (1) bekezdésében szereplő katonai felhasználási célokat szolgálhat.
 1. Továbbra is változatlan szabály, hogy a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben a kettős felhasználású termékek behozatalához Nemzetköz Importigazolásra (és annak mellékletét képező Szállítási Tanúsítványra) van szükség. A 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 12. §-a módosítja a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet 22. §-ában szereplő, a Nemzetközi Importigazolás felhasználására vonatkozó szabályokat. A 13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosuló 22. § (4) bekezdése  szerint a Nemzetközi Importigazolás a kiállításától számított 2 éven belül megvalósuló behozatalokhoz használható fel.

 

 1. A 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet változásai (haditechnikai termékek)
 1. A 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 31. §-a alapján módosul 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő, az engedélyköteles haditechnikai termékek és szolgáltatások jegyzéke.

 

 1. Záró rendelkezések
 1. Az útmutató a kiadmányozás napjától érvényes.
 1. A Magyar Közlöny 152. számában megjelent 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet az alábbi linken elérhető:

www.kozlonyok.hu/nkonline/index.php?menuindex=0200&pageindex=0210

 1. A 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 2-8., 11., 13. és 15. §-ai a fentiek mellett módosítják a 13/2011. (II. 22.) Korm. rendeletben meghatározott, a kettős felhasználású termékek kivitelének engedélyezésével kapcsolatos szabályokat (pl. nyilvántartás, kérelmező felelőssége, technikai segítségnyújtás, nemzetközi szankcióban elrendelt külkereskedelmi korlátozás alá eső termék kivitelével kapcsolatos engedélyezési eljárás, kiviteli engedélykérelem tartalmi elemei), amelyek nem érintik a vámhatóság ellenőrzési tevékenységét.
 1. A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról szóló 144/2011. (VII. 27.) Korm. rendeletet érintő jogszabályváltozás nem kapcsolódik a vámhatósági feladatellátáshoz.
 1. A 360/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet 25-29. §-ai módosítják a 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 2. §-ában szereplő egyes értelmező rendelkezéseket (pl. végfelhasználó), valamint a haditechnikai termékek szállításának engedélyezésével kapcsolatos szabályokat (pl. általános engedélyezési szabályok, kérelem elutasítása, tárgyalási engedély, adatszolgáltatás) amelyek nem érintik a vámhatóság ellenőrzési tevékenységét.

 Budapest, 2022. október 4.

Vágujhelyi Ferenc
távollétében

Tamásné Czinege Csilla
adószakmai elnökhelyettes