A Nemzeti Adó- és Vámhivatal
által kiadott

 3002/2020. útmutató

az egységes vámokmány kitöltéséről szóló 3008/2016. útmutató módosításáról

 

Az egységes vámokmányon használandó egyes kódok változásai miatt az egységes vámokmány kitöltéséről szóló 3008/2016. útmutatót (a továbbiakban: Útmutató) az alábbiak szerint módosítom.

1. Az Útmutató 2. melléklet 1. függelékének „R” 7-es megjelölésű sorát követően az alábbi 8-as megjelölésű sorral egészül ki:

8

Mentes a regisztrációs adó alól (2003. évi CX. törvény 12. § b) vagy d) pont)

 

2. Az Útmutató 2. melléklet

  1. a II. címének „29. rovat”-hoz tartozó táblázat „HU311040” vámhivatalkódhoz tartozó sorában a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága, P-Development Kft Szolgálati Hely” szövegrész helyébe a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága, Royal Sped Zrt. Szolgálati Hely”,
  2. a II. címének „29. rovat”-hoz tartozó táblázat első oszlopában a „HU811090” szövegrész helyébe a „HU811190”,
  3. a II. címének „37. rovat”-hoz tartozó táblázatban a „Campione d’Italia” és a „Luganoi tavak olasz vizei” oszlophoz tartozó „Vámterület része” oszlopban a „Nem” szövegrész helyébe „Igen”,
  4. a II. címének „44. rovat”-hoz tartozó szöveg utolsó mondában „az openkkk.nav.gov.hu” szövegrész helyébe a „ https://openkkk.nav.gov.hu/default.aspx”,
  5. az 1. függelék „R” 9-es megjelölésű sorában a „12. § a)-e)” szövegrész helyébe a „12. § a) vagy c) vagy e)”
    szöveg lép.

 

3. Érvényét veszti az Útmutató 2. melléklet II. cím „29. rovat”-hoz tartozó táblázat alábbi sorai:

HU101300

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóság Molnár Kft. Szolgálati Hely

HU122000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Igazgatósága - Vámkezelési Hely

HU417000

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága Sátoraljaújhelyi Szolgálati Hely

HU811040

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága Lagermax Szolgálati Hely

HU922040

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága GE Hungary Rt. Szolgálati Hely”

 

4. Jelen útmutató a kiadmányozás napjától érvényes.