A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók közötti másfél millió forintot meghaladó készpénzfizetés korlátozásáról szóló 3002/2019. útmutatót (a továbbiakban: Útmutató) jogszabályváltozás miatt a következők szerint módosítom.

 

1. Az Útmutató 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

9. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos bejelentési szabály

 

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései szerinti bejelentési kötelezettség független az Art. 114. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségtől. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával kapcsolatos bejelentési szabály hatálya kiterjed az árukereskedőre, amennyiben tevékenysége folytatása során három millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést fogad el. Az árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató belső szabályzatának a kereskedelmi hatósághoz történő benyújtásával vállalhatja az e törvény szerinti kötelezettségek teljesítését. A kereskedelmi hatóság a szabályzat jóváhagyásával egyidejűleg a szolgáltatót nyilvántartásba veszi. Kizárólag a nyilvántartásban szereplő árukereskedelmi tevékenységet folytató szolgáltató fogadhat el három millió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzfizetést.

Fentiek szerint tehát a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény az árukereskedelmi tevékenységet folytatóra (termékértékesítőre) ír elő regisztrációs kötelezettséget, míg az Art. 233. § (1) és (2) bekezdéseit a vevő, a kifizetést teljesítő személy tekintetében is alkalmazni kell.”

 

2. Jelen útmutató a kiadmányozás napját követő 3. munkanaptól érvényes.

 

Budapest, 2022. június 10.

                                                                                                    Vágujhelyi Ferenc