Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 9. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a következő tájékoztatást teszem közzé:

  1. Az NGM rendelet 9. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által kezelt elektronikus adatbázisokban tárolt közérdekű adatok és az ügyfél saját vámtevékenységéhez kapcsolódó forgalmi adatok költségtérítés, illetve az adatbázisok felépítését leíró műszaki információkat tartalmazó dokumentációk díjfizetés ellenében - figyelembe véve az adat- és titokvédelmi jogszabályok rendelkezéseit - hozzáférhetők.
  2. Az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 31. § (2) bekezdése szerint piackutatásra vagy egyéb célra díjfizetés ellenében adható át olyan forgalmi adat, amely személlyel nem azonosítható, azonban nem adható át adat stratégiai termékekről, így különösen az állami tartalék célú áruforgalomról, a nemzetbiztonsági és honvédelmi célú áruforgalomról, továbbá ha a forgalmazásban az exportőr, importőr vagy gyártó száma 3-nál kevesebb.
  3. Az ügyfelek részére történő egyedi, illetve rendszeres adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, így az adatkiadás teljesítését is a NAV adatszolgáltatás teljesítésére kijelölt szervezete, az Informatikai Intézet (a továbbiakban: INIT) látja el.
  4. Az adatszolgáltatás iránti kérelmek az 1. mellékletben szereplő „Általános Szerződési Feltételek” alapján kitöltött, a 2. mellékletben szereplő „Szerződés” formájában nyújthatók be az INIT-hez. A hozzáférhetővé tett adatok köréhez kapcsolódó információk a „Szerződés” mellékletét képező táblázatban találhatók (3. melléklet);  a kért adatok köre ezen táblázatban adható meg. Az adatszolgáltatáshoz szükséges dokumentumok a NAV internetes honlapjáról letölthetők.
  5. Jelen tájékoztatás a kiadmányozás napjától érvényes. 
  6. A tájékoztatás érvényessége kezdetének napjától érvénytelen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kezelt vámadatbázisból kérelemre történő adatszolgáltatással kapcsolatban kiadott 4005/2018. számú tájékoztatás.


Mellékletek:

  1. Általános Szerződési Feltételek
  2. Szerződés
  3. Adatszolgáltatás meghatározása

 

Budapest, 2021. május