Az adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi CL. törvény felhatalmazása alapján – az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017 (XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-ában felsorolt eljárásokon túl – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az alábbi ügyek intézését biztosítja a telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerben (ÜCC), illetve ad tájékoztatást egyedi ügyekben.

1. TÁJÉKOZTATÁS KÉRÉS:

a) hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.

2. KONKRÉT ÜGYINTÉZÉS:

a) kezdő vállalkozásokkal kapcsolatos ügyintézés,

b) az egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése,

c) az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése és a szüneteltetés utáni folytatás bejelentése, d) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése bejelentése.

3. Az ÜCC-ben intézhető valamennyi ügyet és adható tájékoztatást és az ÜCC használatának feltételeit a felhívás mellékletét képező, az adóhatóság telefonos ügyintéző rendszeréről szóló 33. számú információs füzet tartalmazza.

4. A felhívás a kiadmányozás napjától érvényes.

5. A felhívás érvényessége kezdetének napjától érvénytelen a Nemzeti Adó-és Vámhivatal telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszerén keresztül intézhető ügyekről szóló 7001/2018. felhívás.

Budapest, 2020. június 30.