Nem a kibocsátott számláinak megfelelően adta be bevallásait egy Heves vármegyei, főképp építési és fuvarozási munkákat vállaló cég. Míg az áfabevallást nullás adattartalommal nyújtotta be, az Online Számla rendszer adatai azt mutatták, hogy ugyanabban a bevallási időszakban több mint százmillió forint értékben bocsátott ki és többmillió forint értékben fogadott be számlákat.

A NAV a kockázatelemzést követően – tekintve a szabálytalanságok súlyát – az ügyben adóellenőrzést indított, és a biztos megtérülés céljából az adókülönbözet és az adóbírság várható összegét zárolta a vállalkozás számláján, úgynevezett biztosítási intézkedésként.

A cég önellenőrzéssel próbálta korrigálni az adatokat, ez azonban a folyamatban lévő adóellenőrzés miatt már nem volt lehetséges. A cég képviselője átadta a revizoroknak a vizsgált időszakra vonatkozó adózási iratait. A kontroll végül a vizsgált, és az azt megelőző időszak adatainak értékelése után összesen 11 millió forint adókülönbözetet állapított meg.

Az adózó a határozatban előírt adókülönbözetet, egyeztetés után több részletben megfizette, így jogosult lett a feltételes adóbírság kedvezményére; azaz mentesült a kiszabott adóbírság felének megfizetése alól.

A társaság adózási gyakorlatának utánkövetése során látszik, hogy korábbi, helytelen gyakorlatát megszüntette: határidőben, a kontrolladatokkal egyező adóbevallásokat nyújt be a NAV-nak.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  

A fotó illusztráció (forrás: Shutterstock).