ALAPFOGALMAK:

Alapbevallás: Egy időszakra beadott teljes nyomtatvány (nincs kitöltve sem a javítani kívánt bevallás vonalkódja, sem az adózói javítás, sem az önellenőrzés jele). Az adózó saját akaratából, törvényi kötelezettségének eleget téve adja be. (Minden nem első beadott alapbevallás duplának minősül, erről a duplasági hibáról az adózó értesítést kap, teendője a bevallással nincs, hivatalból elintézetté tesszük, folyószámlára nem kerül.) 

Eredeti bevallás: Az adott bevallási időszakra beküldött első alapbevallás, első adózói javítás vagy önellenőrzés.

Előzmény bevallás: Azonos időszakra benyújtott, azonos típusú bevallás.

Adózói javítás: Az adót, az adó alapját vagy a költségvetési támogatást nem érintő módosítás az alapbevalláson, a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mező üres, ki van töltve az adózói javítás jelölés, de nincs kitöltve az önellenőrzés jele. Az adózó az általa már beküldött bevallás adataiban olyan hibát észlelt, ami az adót, adóalapot vagy költségvetési támogatást nem érinti. Nem felkérésre, hanem saját akaratából adja be. Adózói javítás az eredeti bevallás beadása évének utolsó napjától számított 5 éven belül bármikor, tetszőleges számban benyújtható.

Önellenőrzés: Önrevíziós bevallás, ki van töltve az önellenőrzés jele, (első beküldésnél) a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mező üres. Az adózó az általa már beküldött bevallás adataiban olyan hibát észlelt, ami az adót, az adó alapját vagy a költségvetési támogatást is érinti. Az önrevíziós bevallást az adózó a törvény által biztosított önellenőrzési jogával élve, saját elhatározásából nyújtja be. Az önellenőrzés az eredeti bevallás beadása évének utolsó napjától számított 5 éven belül bármikor, tetszőleges számban beadható.

Javító bevallás: A NAV által kiértesített adózó által a hibás alap-, vagy adózói javító/önellenőrző bevallásra beadandó javító bevallás. A „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőbe az adózó által javítani kívánt bevallás bárkódját kell beírni.

Bárkód (vonalkód) hivatkozás: Amikor egy elküldött bevallás „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőjébe az adózó egy előzmény bevallás bárkódját beírja. (Ez így javító bevallásnak minősül)

Bárkód (vonalkód) hivatkozás nélkül: Egy elküldött bevallás „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőjébe nem írja be egyetlen korábbi előzmény bevallás bárkódját sem. [Ez így eredeti bevallásnak, (alap-, adózói javítás vagy önellenőrzésnek) minősül].

Hibernálás: A bevallás nem feldolgozható állapotba helyezése és ebben az állapotban tartása.

Kiértesítés/kiértesített bevallás: Az adózó (vagy képviselője) által beküldött, a NAV rendszerébe befogadott hibás (alap, adózói javítás, önellenőrzés) bevallás, mely esetén az adózó értesítést kap a NAV által javított vagy az adózó közreműködésével javítható/javítandó hibákról.

MEGJEGYZÉSEK:

Ha egy bevalláson a javítani kívánt bevallás vonalkódja mező kitöltötten szerepel, azt a feldolgozórendszer javító bevallásnak tekinti. Javító bevallást kizárólag hibás, kiértesített bevallásra fogad el a NAV. Ha a javító bevallás nem felel meg ennek a feltételnek, vagy azonosítói nem egyeznek meg az eredeti bevalláséval, akkor a javító bevallás formai hibás, az adózó erről a hibáról kiértesítést kap. Ezt a hibás javító bevallást a NAV joghatás kiváltására alkalmatlannak tekinti. Ilyenkor egy újabb javító bevallást kell feladni, amin ismét az eredeti bevallásra, mint javítani kívánt bevallásra kell hivatkozni.

Az eredetileg önellenőrzésnek, vagy adózói javításnak szánt bizonylaton nem szabad a módosítandó bevallás vonalkódját feltüntetni!

Adózói javítás, vagy önellenőrző bevallásra is lehet küldeni javító bevallást abban az esetben, ha az adózói javításnak, önellenőrzésnek szánt bevallást a NAV hibásnak találta, és arról értesítést küldött. Ebben az esetben a javítani kívánt bevallás vonalkódja mezőben természetesen ennek a hibás bevallásnak a vonalkódját kell feltüntetni, nem az eredeti alap bevallásét.

Alap bevallást javítani csak olyan javító bevallással lehet, amin az adózói javítás és önellenőrzés mezők egyike sincs jelölve.

Adózói javításnak, vagy önellenőrzésnek szánt bevallásra küldött javításon módosíthatók az adózói javítás, önellenőrzés mezők - mert előfordul, hogy a hibát éppen e mezők, kitöltöttsége okozta.

GYAKRAN ELKÖVETETT HIBÁK, ÉS AZOK JAVÍTÁSA:

Az adózó olyan adózói javításnak, vagy önellenőrzésnek szánt bevallást küld be, amelyen feltüntette a hibás alapbevallás iktatószámát (vonalkódját, bárkódját).

Az így kitöltött bevallások ügyviteli hibakódot kapnak, az adózókat erről a tényről a NAV kiértesíti, ezt a bevallást a NAV a továbbiakban úgy tekinti, mintha az benyújtásra sem került volna, ezért ahhoz joghatás sem fűződik.

Amennyiben a beküldött javítást az adózó a hibás, kiértesített alapbevallásának javító bevallásaként küldte be, ebben az esetben ki kell törölnie az adózói javítást, önellenőrzést jelölő mezők tartalmát. A javítani kívánt bevallás vonalkódja mezőt meghagyva (az eredeti bevallásra hivatkozva) kell beküldenie egy újabb javító bevallást.

Ha az adózó ezt a bevallást önellenőrzésnek vagy adózói javításnak szánta, a javítandó bevallás vonalkódja mezőt üresen kell hagynia, és úgy kell beküldenie a bevallását. Ezzel a feladott bevallás eredeti önellenőrzésnek, adózói javításnak minősül.

ALAPESETEK:

1. Előzmény: Erre a bevallási időszakra még nem küldött be alapbevallást.

A(-) bárkódot kap → A(-)Abk →ha hibátlan az alapbevallás → FELKÖNYVELHETŐ

2. Előzmény: Ugyanerre a bevallási időszakra már van hibátlan alapbevallása.

H/Ö(-) bárkódot kap →H/Ö(-)bk1 → ha van hibátlan alapbevallás, és ez a bevallás is hibátlan → FELKÖNYVELHETŐ

3. Előzmény: Erre a bevallási időszakra küldött be alapbevallást, melyben hiba van. Erről kiértesítő levelet kapott. Javító bevallást kell benyújtania, az alapbevallásra.

Elutasítás oka: Hiba az alapbevallásban.

Javítás módja: Javító bevallás benyújtása, ahol a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőbe az eredeti alapbevallás bárkódját kell beírni. Minden egyes újabb javító bevallás esetén, melyet az alapbevallásra küldenek, mindig az eredeti alapbevallás bárkódját kell beírni.

A(-) hibás, bárkódot kap →A(-)Abk kiértesítő levelet kap → KL1(Abk)J1(Abk)J1(Abk) bk1 ha hibátlan a javító bevallás → FELKÖNYVELHETŐ

- ha hibás az első javító bevallás (J1(Abk) bk1), erre KL-t kapott, újabb javítót kell beadnia

KL2(bk1)J2(Abk)J2(Abk)bk2 → Feldolgozható → FELKÖNYVELHETŐ

4. Előzmény: Erre a bevallási időszakra már küldött be hibátlan alapbevallást. Ugyanerre a bevallási időszakra adózói javítást vagy önellenőrzést küld, amelyen a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mező üres.

Elutasítás oka: Hiba az adózói javításban vagy az önellenőrzésben.

Javítás módja: Javító bevallás benyújtása, ahol a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőbe a legutolsó kiértesítő levélben szereplő bárkódot kell beírni.

H/Ö(-) hibás, bárkódot kap → H/Ö(-)bk1 kiértesítő levelet kap → KL1(bk1) → J1(bk1)J1(bk1)bk2 ha hibátlan a javító bevallás → FELKÖNYVELHETŐ

- ha hibás az első javító bevallás (J1(bk1)), erre KL-t kapott, újabb javítót kell beadnia → KL2(bk1)J2(bk2)J2(bk2)bk3 → Feldolgozható → FELKÖNYVELHETŐ

SPECIÁLIS ESETEK:

5. Előzmény: Az alapbevallás hibás, erről kiértesítő levelet kapott. Javító bevallást kell beadnia az alapbevallásra. A javító bevallást a NAV ismét elutasítja.

Elutasítás oka: Az alapbevallás javító bizonylatán nem lehet kitöltött az adózói javítást, vagy önellenőrzést jelölő mező.

Javítás módja: Javító bevallás benyújtása, adózói javítás és önellenőrzés nélkül. A „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőbe az eredeti alapbevallás bárkódját kell beírni!

A(-)A(-)AbkKL1(Abk)J1(Abk)+H/ÖJ1(Abk)bk1+H/ÖKL2(bk1)J2(Abk)J2(Abk)bk2FELKÖNYVELHETŐ

A helytelenül beküldött javító bevallások hibernálásra kerülnek.

J2(Abk)+H/ÖJ2(Abk)bk3+H/ÖKL3(bk3)Jn(Abk) HIBERNÁL

6. Előzmény: Olyan alapbevallást küldött, amelyen kitöltötte a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőt. Így a bevallás hibás, erről kiértesítő levelet kap. (Csak kiértesített bevallás javítható!)

Elutasítás oka: A bevallás feldolgozhatatlan, mert a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” sorban szerepel egy előzmény bevallás bárkódja.

Javítás módja: Eredeti alapbevallás benyújtása bárkód hivatkozás nélkül. A „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőt ne töltse ki!

A(bkx)A(bkx)AbkKL1(Abk)A(-)A(-)AbkFELKÖNYVELHETŐ

7. Előzmény: Van már erre a bevallási időszakra hibátlan, feldolgozott alapbevallása. Ugyanerre a bevallási időszakra adózói javítást vagy önellenőrzést szeretne benyújtani. A bevallás hibás, és erről kiértesítő levelet kapott.

Elutasítás oka: Az adózói javítás vagy önellenőrzés hibás, ha a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőben szerepel az eredeti alapbevallás bárkódja.

Javítás módja: Eredeti adózói javítás vagy önellenőrzés benyújtása, bárkód hivatkozás nélkül. Vagyis, a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőt ne töltse ki!

H/Ö(Abk)H/Ö(Abk)bk1KL1(bk1)H/Ö(-)H/Ö(-)bk3FELKÖNYVELHETŐ

A helytelenül beküldött javító bevallások hibernálásra kerülnek.

J1(bk1)J1(bk1)bk2KL2(bk2)Jn(bkn)HIBERNÁL

8. Előzmény: A beküldött alapbevallásra nem kapott kiértesítő levelet, mégis javító bevallást küldött, ahol a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” mezőben szerepel az eredeti alapbevallás bárkódja.

Elutasítás oka: Javító bevallást küldött, kiértesítés nélkül, az eredeti alapbevallásra.

Javítás módja: Adózói javítás vagy önellenőrzés beküldése, bárkód hivatkozás nélkül.

A(-)A(-)AbkFELKÖNYVELHETŐ

A NAV-tól nem kapott kiértesítő levelet, ennek ellenére javító bevallást küld, az alapbevallásra.

J1(Abk)J1(Abk)bk1KL1(bk1)H/Ö(-)H/Ö(-)bk3FELKÖNYVELHETŐ

A helytelenül beküldött javító bevallások hibernálásra kerülnek.

J2(Abk)J2(Abk)bk2KL2(bk2)Jn(Abk)HIBERNÁL

JELMAGYARÁZAT:

A(-) :                Alapbevallás, amelyen a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” sor nincs kitöltve.

A(-)Abk :         Beérkezett alapbevallás, amelyen a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” sor nincs kitöltve, a NAV-tól bárkódot kapott.

A(bkx) :          Alapbevalláson ismeretlen előzmény bárkód szerepel.

A(bkx)Abk :    Alapbevalláson ismeretlen előzmény bárkód szerepel, a NAV-tól alapbevallás bárkódot kapott.

H/Ö(-) :            Adózói javítás vagy önellenőrző bevallás, amelyen a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” sor nincs kitöltve.

H/Ö(-)bk1 :     Adózói javítás vagy önellenőrző bevallás, amelyen a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” sor nincs kitöltve, a NAV-tól bárkódot kapott.

H/Ö(Abk) :      Adózói javítás vagy önellenőrző bevallás, amelyen a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” sorban az alapbevallás NAV-tól kapott bárkódja szerepel.

H/Ö(Abk)bk1:Adózói javítás vagy önellenőrző bevallás, amelyen a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” sorban az alapbevallás NAV-tól kapott bárkódja szerepel, a NAV-tól bárkódot kapott.

J(Abk) :           Javító bevallás az alapbevallásra, melyen a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” sorban az eredeti alapbevallás bárkódja szerepel.

J(bk1) :            Javító bevallás az adózói javításra, vagy az önellenőrzésre; melyen a „Javítani kívánt bevallás vonalkódja” sorban az előző bevallás bárkód szerepel.

J(Abk)+H/Ö:   Javító bevallás az alapbevallásra, plusz ezen a bevalláson az adózói javítás vagy az önellenőrzés jelölése is szerepel.

Abk :               Alapbevallás NAV-tól kapott bárkódja.

bk1 – bkn :     Adózói javítás, vagy önellenőrzés NAV-tól kapott bárkódja.

(   )bk1 :           A bevallás bárkódja, amelyet a NAV rendszerébe történő beérkezést követően kap.

KL :                Kiértesítő levél.

KL (Abk) :      Kiértesítő levél érkezik az ügyfélhez az eredeti alapbevallás NAV-tól kapott bárkódjára való hivatkozással. Javító bevallás beadása szükséges a feldolgozhatósághoz.

KL (bk1) :       Kiértesítő levél érkezik az ügyfélhez az eredeti adózói javítás, önellenőrzés vagy javító bevallás NAV-tól kapott bárkódjára való hivatkozással. Javító bevallás beadása szükséges a feldolgozhatósághoz.