1. február 5-től[1] az orosz származású nyersolaj és kőolajtermékek harmadik országot érintő szállításának[2] tilalma nem vonatkozik a 2710 KN-kód alá tartozó olyan kőolajtermékekre
  • amelyek Oroszországból származnak, vagy amelyeket Oroszországból exportálnak, és
  • a tanácsi rendelet XXVIII. mellékletben megállapított vonatkozó ár feletti áron vásároltak, valamint
  • február 5. előtt rakodtak be valamely hajóra a berakodási kikötőben, és
  • április 1. előtt rakodtak ki a végső rendeltetési kikötőben.

 

Budapest, 2023. február 7.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

[1] A 2023/250/EU tanácsi rendelet kiegészítette az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 3n. cikk (6) bekezdését egy új e) ponttal.

[2] Harmadik országokkal folytatott kereskedés, harmadik országok számára történő szállítás.