Vagy kéri meghosszabbítani a vámeljárás lezárására nyitva álló határidőt, vagy pedig az újrakiviteltől eltérő más módon zárja le az aktív feldolgozást az UVK 215. cikkének megfelelően. Illetve az újrakivitel történhet a szankciókkal sújtott országoktól eltérő harmadik országba.