Kötelezettség

Nyomtatvány jele

INDEX

Bevallás

Biztosítási pótadó-elszámolás

2320

T

Adatszolgáltatás

Az MRP szervezet adatszolgáltatása az általa a magánszemély tulajdonába adott értékpapír értékéből az adómentes természetbeni juttatás összegéről

K36

T

Adatszolgáltatás a súlyosan fogyatékos magánszemély részére az adóévben kiállított, adókedvezményre jogosító igazolás tartalmáról

K51

M1, M2, M3,
E, T

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár adatszolgáltatása

K59

T

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása az álláskeresési ellátás - jogosultságot kizáró keresőtevékenység miatti - megszüntetésekor

K64

T4

A társas vállalkozás adatszolgáltatása az adóévben jegyzett tőkéjének felemelését, valamint az általa kibocsátott átváltoztatható kötvény átalakítását követően kibocsátott (megemelt névértékű) összes értékpapírról K71 T
Adatszolgáltatás a magánszemélyek részére az adóévben évben értékpapírra vonatkozó jog révén juttatott vagyoni értékről K72 E, T
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemélyek részére az adóévben kedvezményezett részesedéscsere révén juttatott értékpapírokról K73 E, T
Az önkormányzati hivatal adatszolgáltatása a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés bérbeadó magánszemély (ideértve az Szja tv. szerinti társasházat is) által történő megszüntetéséről K75 T4
A kifizető adatszolgáltatása az Szja. tv. 7. számú melléklete szerinti külföldi személy részére a kifizetett osztalékjövedelemről K79 E, T
A mezőgazdasági és vidékfejlesztési szerv adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról K83 T4
A nyugdíj-előtakarékossági számla vezetőjének adatszolgáltatása K84 T
A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató adatszolgáltatása a magánszemély (ideértve az Szja tv. szerint a társasházat is) részére az adóévben megvalósult ellenőrzött tőkepiaci ügyletről kiállított bizonylat tartalmáról K86 T1, T2
A befektetési szolgáltató adatszolgáltatása értékpapír átruházásról K90 T
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély által átvállalt egyszerűsített közteherviselési kötelezettséggel összefüggésben az adóévben kifizetett összegről K91 E, T
A kifizető adatszolgáltatása a csereügyletből származó jövedelemről K92 E, T
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély kérelmére kiadott, kamatjövedelemmel kapcsolatos igazolásról K950 E, T
Adatszolgáltatás a tartós befektetésből származó jövedelemről K97 T
A biztosító adatszolgáltatása a nyugdíjbiztosítási nyilatkozathoz szükséges igazolás tartalmáról K1030 T
A nyugdíjat folyósító szerv adatszolgáltatása az Európai Unió más tagállamában illetőséggel rendelkező személy részére az adóévben kifizetett nyugellátás összegéről K104 T4
Az MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) szervezet adatszolgáltatása a tagi részesedés bevonása következtében átadott részvényekről K108 T
Adatszolgáltatás az adóévben rokkantsági járadékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülő természetes személy adatairól és az ellátás folyósításának időszakáról (Csak a MÁK adhatja be!) K109 T4
A kifizető adatszolgáltatása a magánszemély villamosenergia értékesítéséből származó adóévi bevételéről KVILL M1, M2, M3, E, T

Platformüzemeltetők adatszolgáltatása a digitális platformon értékesítő személyekről és bérbeadott ingatlanokról

DPI T

Befizetés

Biztosítási pótadó   T