Kötelezettség

Nyomtatvány jele

INDEX

Bevallás

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

2308

M, E, T

 

Bevallás a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adó és járulék kötelezettségéről, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelő járulék kötelezettségéről

2358

M2, M3,
E

Havi bevallás a 2019. évi CXXII. törvény 87. § szerinti kötelezettek részére a szociális hozzájárulási adóról, a járulékokról és egyéb adatokról

2308INT

M, E, T

Adatszolgáltatás

A munkáltató adatszolgáltatása a védett korban elbocsátott köztisztviselők részére kiállított igazolásokról

K111

 T

Adatszolgáltatás a jövedéki engedélyes kereskedő készletváltozásáról 

NAV_J09

 E1, E2,
T1, T2, T4

Üzemanyagtöltő állomás adatszolgáltatása 

NAV_J41

 E1, E2,
T1, T2, T4

Befizetés

Kisadózó vállalkozások tételes adója

 

E1

Szociális hozzájárulási adó

 

M1, M2, M3,
E, T

Egyszerűsített foglalkoztatásra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó

 

M, E, T

A munkáltató/kifizető által levont személyi jövedelemadó-előleg

 

M1, M2, M3,
E, T

Az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő által fizetendő adóelőleg, a nem kifizetőtől származó jövedelmet szerzett, továbbá a kifizetőtől származó jövedelmet szerzett (amennyiben a kifizető az adóelőleget bármely okból nem vonta le) magánszemély adóelőlegének befizetése

 

M, E

A biztosított mezőgazdasági őstermelő által fizetendő járulék

 

E, M

Átalányadó, tételes átalányadó előlege

 

M, E, T

A külföldi személytől levont adó

 

M1, M2, M3,
E, T

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

 

M1, M2, M3,
E, T

Társadalombiztosítási járulék

 

E, T,

Munkáltató / kifizető által levont járulék

 

M1, M2, M3,
E, T

A Tbj. 4. § 2 pontja szerinti egyéni vállalkozó által fizetendő járulék

 

E

A magánszemély által a Tbj. 25. § (3) bekezdése alapján fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék

 

M