Kötelezettség

Nyomtatvány jele

INDEX

Bevallás
Bevallás az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben 2201 M, E, T
ÁFA-bevallás (bevallás, adatszolgáltatás) 2265 M2, M3,
E1, E2,
T1, T2
Negyedéves/éves bevallás a szociálpolitikai menetdíj-támogatás személyszállítási tevékenységek szerinti adatairól 22A215 E, T
Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről, bevallás százalékos mértékű adóról, társasági adóról kisadózó vállalkozás részére 2022. évre 22KATA E1, E2,
T1, T2
Bevallás a népegészségügyi termékadóról 2022. év (éves bevallók részére) 22NETA M3, E2, T2
Bevallás a turizmusfejlesztési hozzájárulásról 22TFEJLH M, E, T
Befizetés
Általános forgalmi adó (éves bevalló befizetése)

 

 

M, E, T

Rehabilitációs hozzájárulás

M1, M2, M3,
E, T

Kisadózó vállalkozás 40 százalékos mértékű különadója E
Népegészségügyi termékadó befizetése M3, E2, T2

Jövedéki adó előlege

E1, E2,
T1, T2, T4

Turizmusfejlesztési hozzájárulás befizetése

M, E, T