A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) elérhetősége az együttműködő szervek részére

1. KÉR címtörzsből történő kiválasztással

A KÉR címtörzsben szereplő szervek – KÉR kötelezett és a kölcsönös megállapodás alapján rögzített szervek egyaránt – közvetlenül kiválaszthatják és címezhetik a NAV valamennyi szervét. A KÉR címtörzsből történő elérésre két hivatali kaput biztosít a NAV az alábbi megbontásban és kiválasztási szabályokkal:

  • NAVKER hivatali kapun keresztül címezhető a NAV Bűnügyi Főigazgatósága és területi szervei kivételével bármely NAV szerv a szabálysértési ügyeken kívül valamennyi eljárásban ( melléklet szerinti elérhetőségek alapján).
  • NAVBFIG hivatali kapun keresztül címezhető a NAV Bűnügyi Főigazgatósága és területi szervei, illetve NAV adó- és vámigazgatóságai szabálysértési ügyekben ( melléklet szerinti elérhetőségek alapján).

A KÉR küldés során mindkét hivatali kapun szabályos KRX formátumú dokumentum beküldése szükséges.

2. Közvetlenül a hivatali kapu megcímzésével

A KÉR címtörzset kezelni nem tudó együttműködő szervek részére a NAV hivatali kapuk az alábbi címen és módon érhetők el, amennyiben a feladó szerv nem ügyféli minőségében kíván eljárni a NAV felé (az együttműködő szervek részéről a NAV adó- és vámügyekben történő megkereshetőségének lehetőségeiről önálló tájékoztató anyag került kihelyezésre a honlapon).

  • NAVKER hivatali kapun (azonosítószáma: 620762721) keresztül címezhető a NAV Bűnügyi Főigazgatósága és területi szervei kivételével bármely NAV szerv a szabálysértési ügyeken kívül valamennyi eljárásban.
  • NAVBFIG hivatali kapun (azonosítószáma: 149596320) keresztül címezhető a NAV Bűnügyi Főigazgatósága és területi szervei illetve a NAV adó- és vámigazgatóságai szabálysértési ügyekben.

A két hivatali kapun – közvetlen címzés illetve KÉR címtörzsből történő kiválasztás esetén egyaránt – az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletében szereplő valamennyi dokumentumformátum beküldhető.

A NAVKER hivatali kapu 2. pont szerinti közvetlen címzésére 2019. március 21-től van lehetőség, ugyanakkor ebben az esetben kérjük a címzett NAV szervhez tartozó, a tájékoztatás 1. melléklet B oszlopában szereplő KÉR azonosító mező értékét is feltüntetni a NISZ Zrt. felületén található Megjegyzés mezőben abból a célból, hogy a küldemény közvetlenül a címzett NAV szerv részére érkezzen meg.

Amennyiben nem közvetlenül a NISZ Zrt. felületéről – nem webes elérésű hivatali kapuról – történik a beküldés, akkor az információ elhelyezése (a címzett NAV szerv KÉR azonosítójának beviteli lehetősége) a küldő fél általi informatikai rendszer oldali fejlesztést igényelhet.

Gépi interfészt használó szervezet esetén a NISZ Zrt. által kiadott Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás BKSZ interfész-specifikációban (https://szeusz.gov.hu/szeusz/bksz) található csoportos dokumentum feltöltést megvalósító funkcióhívások valamelyikében definiált „Megjegyzes” paramétert kell a címzett NAV szerv érvényes KÉR azonosítójával ellátni.

Kérjük, hogy amennyiben a beküldendő fájl nem tartalmazza a beazonosításhoz szükséges adatokat (pl. egy fotó, vagy video anyag beküldése), akkor a befogadáshoz, nyilvántartásba vételhez szükséges adatokat kísérőlevélben szíveskedjenek rögzíteni, amely mellékleteként kérjük ezen fájlok beküldését.

https://tarhely.gov.hu/hivatalkereso/hivatal_lista.pdf hivatkozás alatt található listában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elérhető többi (1. és 2. pontokban nem említett) hivatali kapuja speciális feladatok ellátását szolgálja, így azokon nincs lehetőség a fenti dokumentumok befogadására.

3. Kétoldalú megállapodáson alapuló beküldéssel

A fentiektől eltérő formátumú dokumentumok befogadására a NAV és a küldő szerv közötti kétoldalú megállapodás megkötése és az azt követő kölcsönös informatikai fejlesztés megvalósítását követően van mód. A kétoldalú megállapodás megkötése iránti igényt hivatalos iratban, a NAV Vezetőjének címzett megkeresésben kérjük kezdeményezni.

4. ÁNYK formanyomtatvány beküldésével

Abban az esetben, amennyiben az adott célra a NAV által rendszeresített nyomtatvány került kialakításra, akkor annak a nyomtatványkitöltő programban történő elkészítését és aláírását követően NAV rövidnevű hivatali kapura (azonosító száma: 518124715) kell beküldeni. ÁNYK nyomtatvány hivatali kapuról történő beküldése általában akkor lehet szükséges, ha az együttműködő szerv az adott eljárásban a NAV ügyfeleként jár el.

5. Egyéb elérhetőségek

A NAV a honlapján szereplő egyéb (pl. e-mail) elérhetőségek akkor alkalmazhatóak, ha az adott ügy intézéséhez nem szükséges az Eüsztv. szerinti elektronikus kapcsolattartás.