2022. szeptember 1-jén hatályukat vesztik a kisadózó vállalkozások tételes adójának (régi kata)[1] szabályai, ezért a jelenlegi katásoknak 2022. augusztus 31-én a törvény erejénél fogva megszűnik a kata adóalanyiságuk.[2] A megszűnéssel kapcsolatban a jelenlegi katásoknak nincs külön bejelentési kötelezettségük.

Minden érintett vállalkozásnak el kell döntenie, hogy milyen szabályok szerint adózik 2022. szeptember 1-jétől. A döntéshez mérlegelni kell, hogy ki melyik lehetőség feltételeinek felel meg.

 

Ebben a tájékoztatóban az egyes választási lehetőségek részleteit és a teendőket mutatjuk be.

I. Az egyéni vállalkozók teendői

 1. Az új kata választása

Az új katát kizárólag az Evectv.[3] szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő, főfoglalkozású egyéni vállalkozó választhatja a nyilvántartásban rögzített tevékenységeire.

Azok a katás egyéni vállalkozók, akik megfelelnek az új kata feltételeinek, nem válnak automatikusan az új kata alanyává. Ha az új kata szerint szeretnének adózni, azt be kell jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV).

Az új kata választásáról 2022. augusztus 1-jétől lehet nyilatkozni, a 2022. szeptember 25-éig megtett nyilatkozat alapján az új kata szerinti adóalanyiság 2022. szeptember 1-től jön létre, ha az egyéni vállalkozó 2022. szeptember 1-jén megfelel a Kata tv-ben meghatározott feltételeknek. Az adózókat 2022. szeptember 1-től kezdve értesíti a NAV a Kata tv. szerinti nyilvántartásba vételről.

Ha az egyéni vállalkozó nem felel meg az új kata feltételeinek, akkor a NAV elutasítja a bejelentkezést és erről határozatot küld.

A már működő egyéni vállalkozók a nyilatkozatot

tehetik meg.

 1. Az átalányadózás választása

Az az egyéni vállalkozó, aki 2022. augusztus 31-én a régi kata szerint adózik, és nem felel meg az új kata feltételeinek, mert

 • nem az Evectv. szerinti egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozó[4] (idetartozik az egyéni ügyvéd, a közjegyző, az önálló bírósági végrehajtó, az egyéni szabadalmi ügyvivő és a szolgáltató állatorvosi tevékenységre jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély),
 • nem főfoglalkozású egyéni vállalkozó,[5]
 • adószámát a NAV a bejelentés évében vagy az azt megelőző 12 hónapban törölte, vagy a bejelentés időpontjában adószámtörlés hatálya alatt áll,
 • az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke szerint 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése besorolású tevékenységből az adóalanyiság választásának évében bevételt szerzett,

az választhatja az átalányadózást, ha megfelel az átalányadózás feltételeinek.[6]

Ha az egyéni vállalkozó az átalányadózást választja, azt 2022. augusztus 1-től 2022. október 31-ig jelentheti be. Ez esetben az átalányadózás kezdete 2022. szeptember 1.

Választását

 • az szerinti egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő egyéni vállalkozó ONYA-ban az „Egyéni vállalkozók adat- és változásbejelentése” menüpontban vagy ÁNYK-ban a 22T101E jelű adatlapon,
 • az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni ügyvéd, közjegyző, egyéni szabadalmi ügyvivő, önálló bírósági végrehajtó, szolgáltató állatorvosi tevékenységre jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély pedig az ONYA-ban a „Természetes személyek adószámigénylése, változásbejelentése” menüben vagy az a 22T101 jelű ÁNYK-s űrlapon

jelentheti be a NAV-hoz[7].

Aki nem nyilatkozik az átalányadózás választásáról, annak 2022. szeptember 1-től a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint kell adóznia.

Az átalányadózó vagy a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozónak, ha biztosított, a biztosítási jogviszonyát be kell jelentenie a 22T1041-es nyomtatványon, mely legegyszerűbben az ONYA-ban tehető meg. A biztosított egyéni vállalkozónak 18,5 % társadalombiztosítási járulékot és 13 % szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a tárgyhót követő hónap 12. napjáig, és havonta be kell vallania a 2258-as bevallásban[8].

 

Az egyéni vállalkozók döntését segíti a NAV honlapján megtalálható vállalkozói kalkulátor.

 

II. A társas vállalkozások teendői

Nem választhatja az új katát a 2022. augusztus 31-én a régi katásként működő

 • egyéni cég,
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező betéti társaság,
 • kizárólag magánszemély taggal rendelkező közkereseti társaság, valamint
 • az ügyvédi iroda.

Ezek a vállalkozások eldönthetik, hogy a kisvállalati adót (kiva) vagy a társasági adót (tao) választják.

Ha az érintett vállalkozás megfelel a kiva választására vonatkozó feltételeknek,[9] akkor 2022. augusztus 31-éig nyilatkozhat a NAV-nál

 • az ONYA-ban a „Külföldi szervezetek, egyházak, társasházak és egyéb szervezetek adat- és változásbejelentése” vagy a „Cégbejegyzésre kötelezett szervezetek és egyéni cégek adat- és változásbejelentése” nyomtatványon, illetve
 • az ÁNYK-ban a 22T201 vagy a 22T201T jelű nyomtatványon

arról, hogy 2022. szeptember 1-jétől a kiva szerinti adózást választja.

Ha a nyilatkozatot nem nyújtja be, automatikusan a tao[10] szabályai alá kerül, erről nem kell bejelentést tennie.

 

III. Közös szabályok

Annak a vállalkozásnak, amely 2022. augusztus 31-én a régi kata alá tartozik, a 2022. augusztusi tételes adót 2022. szeptember 12-ig meg kell fizetnie.

Annak a vállalkozásnak, amely 2022. augusztus 31-én a régi kata alá tartozik (ideértve a vállalkozói tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozót is) az adóalanyiság megszűnését követő 30 napon belül soron kívül be kell nyújtania a bevételi nyilatkozatot a 22KATA nyomtatványon, amely legegyszerűbben az ONYA-ban tehető meg.

A régi katás vállalkozásnak a 2022-es évre 40 százalékos mértékű adót akkor kell fizetnie, ha a 2022. augusztus 31-éig megszerzett bevétele meghaladja a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok és 1,5 millió forint szorzatát.[11]

Tehát, ha egy katás egyéni vállalkozónak 2022. augusztus 31-ig minden hónapra meg kellett fizetni a havi 50 ezer forint tételes adót és 12 millió (8x 1,5 millió) forintnál több bevételt szerzett, akkor a 12 millió forint feletti bevétele után 40 százalékos mértékű adót kell fizetnie.

A 40 százalékos mértékű adót 2022. szeptember 30-ig be kell vallani a 22KATA bevallásban, és ezzel együtt az adót is meg kell fizetni.

 

IV. Részletes információk elérhetősége

Az új kata szabályait információs füzet és a Gyakran ismételt kérdések foglalják össze.

Az átalányadózás szabályairól „Az egyéni vállalkozók átalányadózásának alapvető szabályai”  című tájékoztatóban olvashatnak, a vállalkozói személyi jövedelemadó szabályait a 3. számú információs füzet,  a kisvállalati adó (kiva) szabályait a  92. számú információs füzet, a társasági adó szabályait pedig a 41. számú információs füzet tartalmazza.

 

[1] Az Országgyűlés 2022. július 12-én elfogadta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt (Kata tv.,  megjelent a Magyar Közlöny 118. számában 2022. július 18-án). A Kata tv. adóalanyiság keletkezésére vonatkozó szabályai 2022. augusztus 1-jén már hatályba lépnek, a további szabályokat 2022. szeptember 1-jétől kell alkalmazni.

[2] A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.) II. fejezete.

[3] Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény.

[4] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pont b)-f) pontjai.

[5] Kata tv. 2. § 2. pontja.

[6] Szja tv. 50-56. §.

[7] A Kata tv. 15. § (2) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettséget a NAV ezzel a tájékoztatóval teljesíti.

[8] Részletes információk a 3. számú információs füzetben.

[9] Katv. III. fejezet.

[10] A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

[11] Kata tv. 15. § (3) bekezdése.