A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.], az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény [Eva tv.] és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Szt.] irányadó rendelkezéseinek alapvételével a betéti társaság, a közkereseti társaság és az egyéni cég [a továbbiakban együtt: társas vállalkozás] esetén az osztalék utáni adót kiváltó adó megállapítása a következők szerint merülhet fel.

  1. A társas vállalkozás a KATA szerinti adózás választását megelőzően minden adóévben társasági adóalany volt.
    A társas vállalkozásnak az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját a Katv. 26. § (2) bekezdése szerint kell megállapítani.

  2. A társas vállalkozás a KATA választását megelőző adóévben társasági adóalany volt, de a korábbi adóévekben az Eva tv. szerinti adóalany [EVA adóalany] volt.

a) EVA adóalanyként bevételi nyilvántartást vezetett

A társas vállalkozás az Szt. 2/A. § (4) bekezdésének előírása alapján nyitó mérleggel került vissza az Szt. és a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] hatálya alá. Az Eva tv. 18. § (10)-(11) bekezdésének előírása alapján a nyitómérlegben evás (adózott befektetés) és nem evás időszaki eredménytartalék kerülhetett kimutatásra. Az evás eredménytartalék az Eva tv. hivatkozott előírása szerint adózott befektetésnek minősül, ezért azt a későbbiekben külön adófizetési kötelezettség nem terheli.

Így a KATA szerinti adózás választását megelőző Tao. tv. szerinti adóalanyiság időszakára vonatkozó beszámolójában szerepelhet evás eredménytartalék, evás eredménytartalékból lekötött tartalék, evás eredménytartalékból jóváhagyott osztalékfizetési kötelezettség. Ezeket az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjának meghatározása során figyelmen kívül kell hagyni (az evával „minden” adófizetési kötelezettség már teljesítésre került).

b) EVA adóalanyként kettős könyvvitelt vezetett

Az Eva tv. 18. § (8) bekezdésének előírása alapján az evás időszakban elkülönítetten kellett kimutatni az evás és a nem evás időszak eredménytartalékát.

Így a társas vállalkozás KATA szerinti adóévét megelőző Tao. tv. szerinti adóalanyiság időszakára vonatkozó beszámolójában ebben az esetben is szerepelhet evás eredménytartalék, evás eredménytartalékból lekötött tartalék, evás eredménytartalékból jóváhagyott osztalékfizetési kötelezettség. Az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjának meghatározása során ezeket is figyelmen kívül kell hagyni.

3.  A társas vállalkozás a KATA választását megelőző adóévben EVA adóalany volt

a) EVA adóalanyként bevételi nyilvántartást vezetett

A társas vállalkozásnak az osztalék utáni adót kiváltó adó alapját a Katv. 26. § (2) bekezdésének előírásából következően nem kell megállapítani.

b) EVA adóalanyként kettős könyvvitelt vezetett

Az Eva tv. 18. § (8) bekezdésének előírása alapján az evás időszakban elkülönítetten kellett kimutatni az evás és a nem evás időszak eredménytartalékát.

Így ebben az esetben is a KATA szerinti adózást megelőző evás időszak beszámolójában szerepelhet evás eredménytartalék, evás eredménytartalékból lekötött tartalék, evás eredménytartalékból jóváhagyott osztalékfizetési kötelezettség. Az osztalék utáni adót kiváltó adó alapjának meghatározása során ezeket is figyelmen kívül kell hagyni.