Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári tag egyéni számláján jóváírt támogatói adomány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 28. § (1) bekezdés f) pontja szerint egyéb jövedelemként adóköteles. A támogatói adomány címén megszerzett jövedelem után nem kell adóelőleget fizetni az Szja tv.   46. § (2) bekezdése alapján. Az adományt terhelő adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell a jövedelmet szerző magánszemélynek megfizetnie.

A 2013. évben megszerzett támogatói adomány után 27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is terheli a magánszemélyt az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (továbbiakban: Eho tv.) 3. §-ának (1) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy 2013. január 1-jétől módosult az Eho tv. 5. §-a, amely korábban mentesítette a támogatói adományt az eho alól.

Figyelemmel arra, hogy a 27%-os egészségügyi hozzájárulást a magánszemély köteles megfizetni, így – az Szja tv. 29. § (1) bekezdése alapján – a személyi jövedelemadót és az egészségügyi hozzájárulást a jövedelem 78%-a után kell megfizetni.

Az Eho tv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az adóelőleg megfizetésére nem kötelezett magánszemély a százalékos egészségügyi hozzájárulást a személyi jövedelemadó bevallásában a bevallásra előírt határidőig állapítja meg, vallja be, és a bevallás benyújtásának határidejéig fizeti meg.

Az előzőekben leírtak miatt a támogatói adomány címén jövedelmet szerző magánszemély - az Szja tv. 14. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltaktól függetlenül - nem kérhet munkáltatói adómegállapítást. Az említett személyek a 1353-as bevallás benyújtásával teljesíthetik a bevallási kötelezettségüket.