A járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének költségtérítéséről szóló 124/1994. (IX. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-ának (1) bekezdése alapján a járművezető-képzés tevékenységet folytató munkáltató, valamint a járművezető-képző tevékenységet folytató társaság a járművezető-képzésben közreműködő - vele munkaviszonyban, illetőleg tagsági viszonyban álló - szakoktatójának - ideértve mind a személygépkocsi-vezetést, mind a motorkerékpár-vezetést oktató járművezető-oktatót - a saját tulajdonú járműve gyakorlati oktatási célú használatáért a kormányrendeletben meghatározott költségtérítést fizetheti. Gyakorlati célú használat alatt értendő az is, amikor a személygépkocsi-vezetést oktató saját járművében oktatja a tanulót, de ide tartozik értelemszerűen - az az eset is, amikor a motorkerékpár-vezetést oktató a közúti forgalomban személygépkocsijával a motoron közlekedő tanulókat kíséri, azaz a tanulót felügyeli. A járművezető-oktató saját járműve oktatási célú használatáért kizárólag az ezen Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti költségtérítést, azaz a külön jogszabályban meghatározott üzemanyag-felhasználási ellenérték és a Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében szereplő táblázat szerinti költség összegében megállapított költségtérítést vehet igénybe.

Amennyiben oktatási tevékenységet vállalkozási vagy munkavállalói jogviszonyban ellátó oktató mindezek alapján - a járművezető oktatással összefüggésben - tételes költségelszámolással személygépkocsija után költséget nem számol el, ezen személygépkocsit cégautóadó-kötelezettség [feltételezve, hogy a jármű után a kormányrendeletben szabályozott "átalányon" túl egyéb költséget senki (sem a jármű tulajdonosa, sem a használója) nem számol el] nem terheli.

PM Illetékek és Önkormányzati adók Főosztálya 9350/2009 – APEH Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 2279166933