Az Amerikai Egyesült Államok (a továbbiakban: USA) 2022. július 8-án diplomáciai úton értesítette Magyarországot, hogy egyoldalúan felmondja az USA és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló Egyezményt. Emiatt az Egyezmény 2023. január 8-val felmondottnak tekinthető, azonban annak rendelkezései az adó megállapítása tekintetében 2023. december 31-éig még alkalmazhatók. Következésképpen bár az egyezmény megszűnt, az idén év végéig keletkezett jövedelmek adójogi kezelésében nincs változás.

Forrásadós jövedelmeknél 2024. január 1-jén vagy ezt követően fizetett vagy beszámított összegekre, míg egyéb adók tekintetében a 2024. január 1-jén vagy ez után kezdődő adózási időszakokra az Egyezmény rendelkezései hatályukat vesztik.

Mindez a személyi jövedelemadó szempontjából azt jelenti, hogy 2024. január 1-jétől a külföldről származó jövedelem adóztatására mindkét állam saját jogszabályai alapján lesz jogosult, az USA-ból származó jövedelmet nem egyezményes országból származó jövedelemként kell majd kezelni. Társasági adó szempontjából a jelölt időponttól szintén úgy kell kezelni az USA-beli és a magyar fél közötti ügyletekből származó jövedelmet, mint amely nem egyezményes országból származik. Így például az USA-ból származó forrásadós jövedelmekből (például osztalék, kamat) az USA a saját belső szabályai szerinti mértékű forrásadót vonhat le.