Újdonság az szja-kedvezményeknél: folytatólagos adóelőleg-nyilatkozat

2024. január 1-től fontos adóalap-csökkentő kedvezmények akár folytatólagosan is igénybe vehetőek, nem kell minden évben új adóelőleg-nyilatkozatot leadni a munkáltatónak, rendszeres bevételt juttató kifizetőnek.

Az, aki

  • négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére,
  • személyi kedvezményre, vagy
  • első házasok kedvezményére

jogosult, kérheti a kifizetőtől, hogy az adóelőleg-nyilatkozatát mindaddig változatlan tartalommal vegye figyelembe, amíg nem tesz új nyilatkozatot vagy nem kéri a korábban tett adóelőleg-nyilatkozatának mellőzését.[1]

Az első házasok kedvezményénél a folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot a kifizető a jogosult házasságkötését követő hónaptól legfeljebb 24 hónapon keresztül veheti figyelembe.

A 25 év alatti fiatalok kedvezményének érvényesítését továbbra sem kell kérni, azt a munkáltató, kifizető automatikusan érvényesíti mellőzésről szóló nyilatkozat hiányában.

A 30 év alatti anyák kedvezménye és a családi kedvezményérvényesítéséhez azonban továbbra is évente kell nyilatkozni, ezekben az esetekben folytatólagos nyilatkozattételre nincs lehetőség.

Aki folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tett, de később már nem jogosult a kedvezményre, annak érdemes időben új adóelőleg-nyilatkozatot beadni, mert ha nem jelzi a kifizetőnek, hogy jogosultsága megszűnt, és emiatt adóhiány keletkezik, akkor az őt terhelő jogkövetkezményekkel is számolnia kell.[2]

Az új lehetőség először a 2023. december 31. után tett adóelőleg-nyilatkozatoknál alkalmazható.[3] Akik nem kívánják adóelőleg-nyilatkozatuk folytatólagos figyelembevételét, továbbra is nyilatkozhatnak csak a 2024. adóévre vonatkozóan.

Az adóelőleg-nyilatkozatokat legegyszerűbben az ONYA-ban lehet kitölteni. Ha valaki élni kíván az új lehetőséggel, a nyilatkozatot a megszokott módokon teheti meg, kiválasztva a folytatólagos érvényesítést.

Az online nyilatkozat egyes sorait a NAV előzetesen feltölti adatokkal, és a néhány perc alatt elkészíthető, véglegesített és beadott nyilatkozatot elektronikusan továbbítja a megjelölt munkáltatónak, kifizetőnek.

A papíralapú adóelőleg-nyilatkozatok is elérhetők a NAV honlapján, a kinyomtatott nyilatkozatot kitöltés és aláírás után a jogosultnak kell átadnia a munkáltatónak, kifizetőnek.

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

[1] Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény 21. §-a alapján beiktatott, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 2024. január 1-jétől hatályos 48. § (2a) bekezdése alapján.

[2] A jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt vissza kell fizetni és a befizetési különbözet 12 százalékát különbözeti bírságként kell megfizetni az éves személyijövedelemadó-bevallási határidőig. A változásbejelentés elmaradásából fakadó jogkövetkezmények nem mérsékelhetők. [Szja tv. 48. § (3) bekezdés b) pontja].

[3] Szja tv. 106. §-a.