Az egyezmény megszűnése miatt került sor az Szja tv.[2] alábbi szabályainak módosítására.

  • Cégen keresztül végzett előadóművészi tevékenység

A külföldi előadóművészek gyakran nem munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban dolgoznak, hanem általuk alapított, egyszemélyes cégen keresztül szerződnek a filmprodukciós cégekkel. Azért, hogy egyezmény hiányában jövedelmük ilyen esetben is Magyarországon legyen adóköteles, az Szja tv. 3. § 4. pont g) alpontja kiegészült.

A módosítás alapján az előadói, művészeti és sporttevékenységgel megszerzett jövedelemnél a tevékenység végzésének helye szerinti államot kell a jövedelemszerzés helyének tekinteni akkor is, ha az e tevékenységből származó jövedelem nem a magánszemélynél, hanem egy másik személynél, például cégnél keletkezik.

  • Az Egyesült Államokban belföldi illetőséggel rendelkező személy által fizetett kamat adókötelezettsége

Az egyezmény megszűnésével az Egyesült Államok olyan államnak minősül, amellyel Magyarországnak nincs hatályos, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye. Ezért az Szja tv. korábbi szabályozása alapján az Egyesült Államokban belföldi illetőséggel bíró személy által fizetett kamat egyéb jövedelemnek minősülne, ez pedig jelentősen növelné a magyar magánszemélyek személyijövedelemadó-kötelezettségét. A kedvezőtlen változás miatt a módosítás[3] rögzíti, hogy az OECD-tagállamban belföldi illetőséggel rendelkező személy által fizetett kamat nem minősül egyéb jövedelemnek, arra a kamatjövedelemre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ugyancsak nem kell az egyéb jövedelemre vonatkozó szabályokat alkalmazni az OECD-tagállamban székhellyel rendelkező személy által kibocsátott értékpapírból származó jövedelemre.

  • Az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalmának módosítása

Módosult az ellenőrzött tőkepiaci ügylet fogalma. [4] A módosítás alapján ellenőrzött tőkepiaci ügyletnek minősül az az ügylet is, amelyet bármely OECD-tagállamban (az Amerikai Egyesült Államok az OECD tagállama) működő pénzpiacon tevékenységet folytató befektetési szolgáltatóval vagy befektetési szolgáltató közreműködésével kötöttek.

  • Beszámítási szabályok változása

a. külön adózó jövedelmeknél[5]

A módosítás a belföldi illetőségű magánszemély által megszerzett, a jövedelemszerzés helye szerint külföldről származó külön adózó jövedelem (például tőkejövedelem, így különösen osztalék) esetében engedélyezi a külföldön megfizetett adó beszámítását, a jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó, külön adózó jövedelem esetében ugyanakkor nem.

b. összevonás alá eső jövedelmeknél[6]

A módosítás értelmében nemzetközi egyezmény hiányában nem vehető figyelembe külföldön megfizetett adóként az az összeg, amelyet olyan jövedelem után vetettek ki és fizettek meg, melynél a jövedelemszerzés helye belföld.

[1] A Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között Washingtonban, az 1979. évi február hó 12. napján aláírt, a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 49/1979. (XII. 6.) MT-rendelet (a továbbiakban: Egyezmény).

[2] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.).

[3] Szja tv. 28. § (12) bekezdés.

[4] Szja tv. 67/A. § (3) bekezdés.

[5] Szja tv. 8. §.

[6] Szja tv. 32. §.