2023-tól megszűnnek a Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya) alszámlái, ezért módosulnak az adózásra vonatkozó szabályok is[1].

A munkáltató béren kívüli juttatásként adhat támogatást a munkavállaló részére a SZÉP- kártya kibocsátásáról és felhasználásáról szóló kormányrendeletben[2] meghatározott

  1. szálláshely-szolgáltatásra,
  2. melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) étkezési szolgáltatásra,
  3. a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra

az éves rekreációs keretösszegig.

A SZÉP kártya juttatásra vonatkozó rekreációs keretösszeg:

  1. 450 ezer forint, ha a munkaviszonya egész évben fennáll;
  2. a 450 ezer forintnak az adott munkáltatónál az adóévben munkaviszonyban töltött napokkal arányos összege, ha a munkaviszony az év egy részében áll fenn;
  3. 450 ezer forint, ha a munkaviszonya a magánszemély halála miatt szűnik meg.

A rekreációs keret összege az adóévben több munkáltatót együttvéve nem haladhatja meg a 450 ezer forintot.

A juttatásnak az éves rekreációs keretösszeget meghaladó része egyes meghatározott juttatásnak minősül[3].

 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

 

[1] A Széchenyi Pihenő Kártya alszámláinak megszüntetésével összefüggő adószabályok módosításáról szóló 593/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet

[2] A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet

[3] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70.§ (7) bekezdése alapján