2024.január 1-től nem számít bevételnek, ha a magánszemély induló vállalkozásban[1] munkavállalóként, vezető tisztségviselőként tagsági jogot megtestesítő részesedést (üzletrészt, részvényt) szerez ingyenesen vagy kedvezményesen, ideértve azt is, ha a magánszemély a részesedést jog gyakorlása révén a jog alapításakor induló vállalkozásnak minősülő személyben szerezte.

Emellett 2024. január 1-től a magánszemélynek nem keletkezik bevétele, ha induló vállalkozás munkavállalójaként, vezető tisztségviselőjeként az induló vállalkozásban tagsági jogot megtestesítő részesedés megszerzésére vonatkozó jogot[2]szerez.

Az adómentesség feltételei:

  • a juttatás feleljen meg a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének,
  • a munkavállaló, vezető tisztségviselő a megszerzett részesedést a szerzéstől számítva legalább három évig ne értékesítse, illetve a munkavállaló, a vezető tisztségviselő a tagsági jogot megtestesítő részesedésre vonatkozó jogot a szerzést követő legalább három évig ne ruházza át másra.

Az induló vállalkozás az adóévet követő év január 31-ig magánszemélyenként adatot szolgáltat a NAV-nak az adóévben átadott összes részesedés könyv szerinti értékéről, valamint a részesedés magánszemély által megfizetett ellenértékének összegéről.

                                                                                              Nemzeti Adó-és Vámhivatal

 

[1] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 2024. január 1-től hatályos 3. § 19. pontja alapján induló vállalkozás az a legfeljebb öt éve bejegyzett, tőzsdén nem jegyzett mikro- és kisvállalkozás, amely még nem osztott nyereséget, és nem egyesülés vagy szétválás útján jött létre.

[2] Szja tv. 77/B. § (12) bekezdése.