2024. január 1. óta a nemzetközi vízi és légi árufuvarozásban és személyszállításban, nemzetközi forgalomban üzemeltetett jármű fedélzetén foglalkoztatott, külföldön is munkát végző magánszemély esetében külföldi kiküldetéskor igazolás nélkül, költségként elszámolható[1] naponta 85 eurónak[2] megfelelő forintösszeg.

A magánszemély a külföldi kiküldetéskor kapott költségtérítésből igazolás nélkül napi 85 eurónak megfelelő forintösszeg levonását kérheti az adóelőleg-nyilatkozatban, legfeljebb a napidíj összegéig.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

 

[1] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet II. fejezet 12. pontja.

[2] A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. §-a.