2022. január 1-től új adóalap-kedvezményt vehetnek igénybe a 25 év alatti fiatalok[1]: nem kell személyi jövedelemadót fizetniük meghatározott mértékig az összevont adóalapba tartozó, a törvényben meghatározott jövedelmeik után.

 

Mennyi kedvezmény vehető igénybe?

Az adóalapból levonható kedvezmény[2] 2022-ben havonta maximum 433 700 forint, ami 65 055 forint adómegtakarítást jelent. A teljes adóévre a kedvezmény összege elérheti az 5 204 400 forintot, ami alapján évi 780 660 forinttal kevesebb adót kell megfizetnie a 25 év alatti fiatalnak.

A 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a törvényben meghatározott, összevont adóalapba tartozó jövedelmeik után a kedvezmény havi összegéig. Ilyen jövedelmek például: munkabér, táppénz, egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme, őstermelői jövedelem, kifizetővel kötött megbízási, felhasználási szerződésből származó jövedelem. A kedvezmény az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem után nem jár.

 

Milyen időszakra jár a kedvezmény?

A kedvezmény azokra a hónapokra jár, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be. A kedvezmény abban a hónapban érvényesíthető utoljára, amelyben a fiatal betölti a 25. életévét.

A kedvezmény első alkalommal a 2022-ben megszerzett jövedelmekre vehető igénybe.

A munkaviszonyból származó jövedelemnél a kedvezmény

  • a 2021. december 31. utáni időszakra elszámolt, vagy
  • megelőző évekre vonatkozó, de 2022. január 10. után kifizetett

bevételre vehető igénybe először.

 

Kérni kell a kedvezményt?

A kedvezmény érvényesítését a fiatalnak nem kell kérnie, azt a munkáltató, rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi, kivéve, ha a fiatal nyilatkozatban kéri a kedvezmény részleges vagy teljes mellőzését.

Azaz, a fiatalnak akkor kell nyilatkoznia,

  • ha nem kéri a kedvezmény figyelembevételét,
  • ha csak a kedvezmény egy részének a figyelembevételét kéri

az adóelőleg megállapításakor.

Például, ha a fiatalnak egyidejűleg több munkáltatótól is származik jövedelme és azok együtt már meghaladják a kedvezményre jogosító értékhatárt, nyilatkoznia kell arról, hogy a kedvezményt részben vagy egészében nem kéri, így megelőzheti a jogosulatlan igénybevételt. Részletek a Nézzen utána! rovatban: Információs füzetek, Információs füzetek – 2022, Személyi jövedelemadó és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok, más közterhek mappa, 73. információs füzet, 20. és 21. oldal.

 

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye és más adóalap-kedvezmények

Ha egy személynek egyszerre több kedvezmény is jár, nem mindegy, hogy azokat milyen sorrendben veszik figyelembe az adóalap kiszámításakor. A 25 év alatti fiatalok kedvezményét a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye után, és a személyi kedvezmény, az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény előtt kell érvényesíteni.

Ha két 25 év alatti fiatal 2021. december 31. után összeházasodik, akkor az első házasok kedvezményét nem a házasságkötést követő hónaptól érvényesíthetik, hanem azt a hónapot követően, amelyben egyikük betölti a 25. életévét.

Ha a házasságot a 25 év alatti fiatalok 2022. január 1. előtt kötötték, és igénybe veszik az első házasok kedvezményét, akkor annak az érvényesítését 2022. január 1-től fel kell függeszteniük. Ha egyikük betölti a 25. életévét, a következő hónaptól újra jár az első házasok kedvezménye.

 

[1] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja törvény) 29/F. §-a.

[2] A kedvezmény összege adóévenként legfeljebb a jogosultsági hónapok számának és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző év július hónapjára vonatkozó nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének a szorzata.