Vonatkozó jogszabályok rövidítései

  • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény - Áfa tv.

  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény - Art.

  • a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet - NGM rendelet

  • a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet - PM rendelet

  • a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet - Támogatás Rendelet

uzemeltetok_gomb.png uzemeltetok_gomb.png

gyartokforgalmazok_gomb.png gyartokforgalmazok_gomb.png

szervizekmuszereszek_gomb.png szervizekmuszereszek_gomb.png